Kako do vantelesne oplodnje za drugo dete preko RFZO

Kako do vantelesne oplodnje za drugo dete preko RFZO

Parovi koji se bore sa sterilitetom i koji su prvo dete dobili vantelesnom oplodnjom sada mogu, uz finansijsku podršku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), istom metodom da pokušaju da dobiju i drugo dete.

Tim povodom donosimo vam najvažnije informacije o uslovima i procedurama ulaska u postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za drugo dete na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kriterijumi koji moraju da se ispune

  • Žena do 42 godine u momentu podnošenja zahteva ima pravo na dva VTO pokušaja i jedan krioembriotransfer, koja u postojećoj zajednici (bračnoj, odnosno vanbračnoj) ima jedno dete dobijeno u postupku VTO na teret RFZO.
  • Žena do 42 godine u momentu podnošenja zahteva ima pravo na dva VTO pokušaja i jedan krioembriotransfer, koja u postojećoj zajednici (bračnoj, odnosno vanbračnoj) ima jedno dete dobijeno u postupku VTO o sopstvenom trošku.
  • Na teret RFZO obezbeđuje se i zamrzavanje embriona (u tri slamčice do 6 embriona, maksimum 2 embriona u jednoj slamčici) sa rokom čuvanja do pet godina.
  • Da bi im novi postupak bio odobren, par mora da ispunjava kriterijume kao i kod prethodnog apliciranja za postupak BMPO:- supružnici, odnosno vanbračni partneri kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti. Žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja. Žene do 42 godine života u momentu podnošenja zahtev. Očuvana funkcija jajnika. Normalan indeks telesne mase (BMI manji od 30) žene. Svi oblici subfertiliteta muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu.
  • Par koji ispunjava prethodne uslove podnosi zahtev u svojoj filijali RFZO. Uz zahtev je neophodno priložiti rezultate obavljenih analiza i dijagnostika, kao i otpusne liste s prethodnih pokušaja BMPO kako za stimulisani postupak, tako i za krioembriotransfer.
  • Kod postupka za drugo dete – partneri dokazuju da imaju jedno dete iz BMPO tako što prilažu otpusnu listu novorođenčeta kao dokaz da je dete dobijeno uz pomoć BMPO. Oba partnera potpisuju i izjavu o izboru klinike, eventulnom zamrzavanju embriona, nakon čega treba da prođu i Komisiju za BMPO u jednoj od tercijalnih zdravstvenih ustanova.
  • Par prolazi Komisiju za BMPO i za krioembriotransfer i za stimulisani postupak.
  • Kada im je postupak odobren, čekaju pozivno pismo o datumu prvog pregleda u izabranoj ustanovi.

Napomena: Parovi koji su u postupku BMPO dobili blizance, a nisu iskoristili sve pokušaje, ne mogu da apliciraju za drugo dete. Pravo imaju parovi samo s jednim detetom.

Pravo nemaju ni parovi koji su prvo dete ili decu dobili prirodnim putem.

Na portalu RFZO možete da pogledate novo Upustvo za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO)  i saznate sve o uslovima i novinama za ulazak u Nacionalnom programu BMPO, na ovom linku.

Bolnica „Genesis“ od 2009. godine učestvuje u Nacionalnom programu BMPO koji finansira RFZO. U okviru navedenog Programa bolnica je zabeležila izvanredne rezultate i ostvarene trudnoće, a saradnju nastavljamo i u ovoj godini.

Sve dodatne informacije o Nacionalnom programu BMPO u SGB „Genesis“, možete da dobijete pozivom na brojeve telefona 021 549 444, 021 549 777, putem mejla bolnica@genesis.rs ili lično u ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

Ostavite odgovor