Mamografija i UZ dojki

Mamografija i UZ dojki

Mamografija je rendgensko snimanje dojki, a snimak koji dobijete naziva se mamogram. Mamografijom se može uočiti tumor dok je u početnom, preinvazivnom stadijumu, milimetarske veličine i ne može se napipati.

Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou zračenja koje se primi prilikom višečasovne vožnje avionom. Brojna istraživanja pokazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda višestruka, a eventualne posledice od primljenog zračenja minimalne.

Ovaj pregled preporučuje se ženama nakon 40 godina. Kod mlađih žena radi se ultrazvučni pregled, nakon kojeg radiolog procenjuje postoji li potreba i za mamografijom.

Za ovaj pregled nema neke posebne pripreme. Savetuje se uklanjanje dlačica iz pazušne regije i da se ne koriste dezodoransi, kreme, losioni ili talk pred sam odlazak na pregled.

Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničaru skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži, te i na implantate ukoliko ih imate.

Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja. Rendgen tehničar postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pomeraju i vrše pritisak na tkivo što može da izazove manju, prihvatljivu bol. Cilj pritiska na tkivo dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, a ujedno i smanjenje doze primljenog zračenja. Samo snimanje dojki traje neokoliko minuta, a neophodno je da za ovaj pregled izdvojite oko sat vremena.

Mamografija može pokazati kalcifikate koji su deo benignog ili malignog procesa. Radiolog se mora izjasniti o njegovom izgledu i ukoliko ima i najmanji stepen sumnje da mogu biti deo nekog zloćudnog procesa uputiće vas na biopsiju. Mamografijom se mogu uočiti različite senke, zone asimetrije tkiva, poremećaji u strukturi dojke, kao i prisustvo uvećanih limfnih čvorova u pazušnoj jami.

U slučaju nalaza koji budi sumnju na postojanje patološkog procesa u dojci, uradiće se uzimanje tkiva iz sumnjive promene i/ili upućivanje na pregled kod onkološkog hirurga.

Za sve dodatne informacije i zkazivanje termina pregleda pozovite 021 549 777.