Analize – neinvazivne

Analize – neinvazivne

NACE test
Nace test

Želite prenatalni test bez bola, bez rizika po zdravlje vaše bebe?

Samo izvadite krv, dobijete rezultate u roku od 10 dana?

Neinvaznivni prenatalni test NACE otkriva hromozomske anomalije na tako jednostavan i bezbedan način.
Tokom trudnoće bebin DNK cirkuliše kroz krv majke. Ova najsavremenija tehnologija analize krvi majke daje nam mogućnost da izdvojimo bebin genetski materijal i da već nakon 10. nedelje utvrdimo njeno genetsko zdravlje.

BEZBEDNO ne nosi nikakav rizik, ni za bebu, ni za majku
NEINVAZIVNO za NACE test potrebna je samo jedna epruveta krvi majke
POZUDANO sa visokom preciznošću analizira hromozomske poremećaje, za Daunov sindrom 99,9 % sigurnosti
BRZO izbegavate dugo čekanje na rezultate, dobijate ih za 7- 10 dana

Najreferentnija evropska genetska laboratorija „Igenomix“ iz Španije odabrala je „Genesis“ da prvi na prostoru Jugoistočne Evrope uvede te, najsavremenije genetske testove i metode.

Zakažete konsultacije kod ginekologa u bolnici Genesis“ na broj telefona 021 549 777.

Nakon konsultacija sa ginekologom, ukoliko se smatra indikovanim, bićete testirani.
Sledi uobičajeno vađenje krvi iz vene, a uzorak se skladišti u posebne plastične bočice i šalje se u Španiju, u laboratoriju Igenomix gde se vrši neophodna analiza.
U roku od 5 dana Vaš ginekolog mejlom dobija rezultate testa, a Vama ih saopštava na način koji prethodno dogovorite (usmeno, telefonom ili mejlom).

VAŽNA NAPOMENA!
Ukoliko je nalaz pozitivan, neophodno je uraditi i amniocentezu.
Bolnica Genesis“ Vam je u tom slučaju radi besplatno!

 

ERA TEST
Henetika era test

Njime se određuje genetska perciptilnost endometrijuma, odnosno utvrđuje dan i vreme kada treba individualno kod svake žene plasirati embrion. Test je pokazao da 27 % pacijentkinja nije perceptilno prema protokolima, odnosno plasiranju embriona trećeg ili petog dana nakon uzimanja jajnih ćelija i fertilizacije.
Prema kliničkim ispitivanjima ERA test povećava za 25% uspešnost VTO kod pacijentkinja svih starosnih grupa koje su imale jedan ili više neuspešnih postupaka VTO i imaju problem sa implantacijom, usađivanjem oplođene jajne ćelije u telo materice.
Kombinacija ERA i PGS testa rezultira uspešnošću do 80%.
Najreferentnija genetska laboratorija “Igenomix” iz Španije odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji genetski test.
Test se radi uzorkovanjem endometrijuma, a rezultati se dobijaju u roku od četiri do šest nedelja.

 

CGT
Genetika cgt

On procenjuje genetsku kompatibilnost pre planirane trudnoće da bi se utvrdilo da li par nosi rizik za razvoj genetskih anomalija. Ukoliko su oba partnera nosioci mutacija na istom genu, test će pomoći da se prevenira nastanak potomaka sa genetskim oštećenjima na istom genu.
CGT testom moguće je otkriti 15.000 mutacija i 600 genetskih poremećaja, kao što su cistična fibroza, mišićna distrofija, Gošeova bolest, anemija i druge pojave.
Ako je rezultat pozitivan kod oba partnera, vrlo je visoka verovatnoća da će imati bolesno dete. Postoji mogućnost da imaju zdravo potomstvo ukoliko urade preimplantacionu genetsku dijagnostiku, PGD. Postoji i mogućnost prirodnog začeća uz odgovarajuću prenatalnu dijagnostiku.
Najreferentnija genetska laboratorija “Igenomix” iz Španije odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji genetski test.
Test se radi analizom krvi, a rezultati se dobijaju za 25 radnih dana.

 

SAT
Genetika sat test

Reč je o dijagnostičkom testu koji treba da utvrdi ima li genetskih uzroka u muškom sterilitetu. On omogućava analizu hromozoma 13, 18, 21, X i XY jer su oni najčešće odgovorni za spontani pobačaj, dovode do prenošenja hromozomskih anomalija na embrion.
Ovaj test identifikuje muškarce sa niskim uspehom u reprodukciji i pruža korisne informacije za personalizovano genetsko savetovanje kod parova pre započinjanja VTO tretmana. Njima se uglavnom savetuje PGS testiranje, što omogućava selekciju hromozomski zdravih embriona za oplođenje jajne ćelije i povećava uspešnost u zatrudnjivanju i smanjuje mogućnost spontanog pobačaja.
Najreferentnija genetska laboratorija “Igenomix” iz Španije odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji genetski test.
Rezultate testiranja možete očekivati tri nedelje od davanja uzorka.

 

PGS
Genetikia pgs test

Ovaj test nam omogućava da pre implantacije analiziramo svih 24 hromozoma, da uradimo genetski skrining na aneuploidije (poremećaj broja hromozoma) i identifikujemo zdrav embrion koji će se upotrebiti u IVF tretmanu.

Genetske anomalije su čest uzrok ranih spontanih poremećaja u prvom tromesečju trudnoće. Ove metode pomažu nam da sprečimo takve gubitke.
PGS metodom fokusiramo se na hromozome koji nose informacije o poremećajima i omogućava da za transfer odaberemo samo one embrione koji su hromozomski dobri.
Pomoću skrininga PGS testom može se i udvostručiti uspešnost VTO tretmana!
150% kod žena starije dobi
132 % kod problema sa inplantacijom
71 % kod ponavljanih spontanih pobačaja
64 % kada je uzrok u muškom infertilitetu
Koje su prednosti PGS testa?
Većina abnormalnih embriona se ne može pod mikroskopom sa sigurnošću razlikovati od zdravih embriona. Zato samo izgled embriona ne može biti upotrebljen kao kriterijum u detekciji hromozomskih anomalija.

Ko je u populaciji pod povećanim rizikom za razvoj abnormalnosti u broju hromozoma?
Žene u tridesetim godinama i starije su pod većim rizikom u odnosu na mlađe žene.
Žene sa ponavljanim spontanim pobačajima ili ponavljanim izostankom implantacije u IVF tertmanu.
Žene sa istorijom prethodnih trudnoća sa hromozomskim anomalijama
Muškarci sa abnormalnim spermogramom.

Osnovne prednosti PGS-a uključuju: povećanje stope implantacije, smanjenje stope pobačaja
i povećanje šanse da će se roditi zdravo dete.

Biopsija embriona vrši se pomoću lasera i šalje se na genetsko ispitivanje u najreferentniju genetsku laboratoriju “Igenomix” iz Španije, koja je odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji neinvazivni genetski test.

 

PGD
Genetika pgd test

PGD je preimplantacioni genetski test kojim se analiziraju poremećaji na nivou gena. To je visko pouzdan test koji se može vršiti tokom IVF tretmana. Na ovaj način se testiraju embrioni kod kojih postoji rizik da će razviti ozbiljan genetski poremećaj.

PGD se vrši nakon biopsije embriona, uzorak se šalje na genetsko ispitivanje u najreferentniju genetsku laboratoriju “Igenomix” iz Španije, koja je odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji genetski test.
Testiranjem se diferenciraju zdravi embrioni od embriona koji su nosioci genetskog poremećaja.
Ovaj test omogućva porodicama sa povećanim rizikom za genetska obolenja da imaju zdravo potomstvo.

Rezultati testa mogu se očekivati do četiri nedelje od davanja uzorka.

 

BRCA ½
Genetika brca test

Genetski skrining test BRCA 1 i BRCA 2 vrši se tehnikom sekvencioniranja čiji je cilj lociranje mutacije u oba gena. One su odgovorne za 5 do 10 % svih karcinoma dojke i za nastanak 10 do 15 % svih karcinoma jajnika.
Ukoliko žena od roditelja nasledi mutacije gena BRCA 1 i BRCA 2, pod povećanim je rizikom za razvoj raka dojke i jajnika. Pozitivan rezultat testa ima važne posledice i na zdravlje članova porodice, pa čak i na buduće generacije, jer osoba koja nasledi štetne mutacije u tim genima, može ih preneti na sinove i kćerke. Svako dete u tom slučaju ima 50 % šansu da nasledi mutaciju od roditelja, ukoliko je on nosilac.
Testiranje se izvodi analiziranjem uzoraka krvi na uobičajen način, a rezultati su gotovi za mesec dana.