Perinatologija

Perinatologija

Perinatologija je klinička disciplina koja se bavi zdravstvenim problemima trudnice, fetusa i novorođenčeta. Zahvaljujući biohemijskim, famakološkim i genetičkim dostignućima, ali i tehnološkim inovacijama u oblasti dijagnostike, ova grana medicine u prvi plan je kao pacijenta stavila fetus.

Prenatalna dijagnostika podrazumeva otkrivanje poremećaja u razvoju i oboljenja koja su prisutna pre rođenja deteta, sa ciljem da mu se pomogne ili da se razmotre druge mogućnosti. Prenatalnu dijagnozu važno je zato postaviti što ranije, a da bi se to postiglo, u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Genesis” na raspolaganju su Vam brojni najsavremeniji neinvazivni i invazivni testovi.

Za sve dodatne informacije i zkazivanje termina pregleda pozovite 021 549 777.