Laboratorija

Laboratorija

LABORATORIJA ZA PRENATALNU DIJAGNOSTIKU I GENETSKO SAVETOVALIŠTE

Svaka naša ćelija sadrži genetski materijal (DNK) organizovan u jedinicu, gen. Ukoliko ne funkcionišu korektno, dolazi do razvoja genetskih anomalija. Svako od nas, bez znanja i tegoba, može biti nosilac jedne ili više mutacije gena. Brojnim invazivnim i neinvazivnim tehnikama dobijate mogućnost da važne informacije o genetskom kodu dobijete pravovremeno, pre planirane trudnoće ili tokom trudnoće.

Cilj neinvazivnog biohemijskog skrinigna, kao i invazivnih metoda perinatalne dijagnostike je da se utvrdi priroda potencijalnog ili već prisutnog poremećaja u razvoju ploda. Ti poremećaji mogu biti posledica genetske anomalije ili posledica negenetskog afekta.

Koja će se dijagnostička metoda primeniti zavisi od starosti trudnoće u momentu kada se pacijentkinja javila lekaru, vrste potencijalnog poremećaja kao i saglasnosti roditelja, obzirom da neki postupci nose određeni rizik po dalji tok trudnoće.

Genetsko savetovalište i laboratorija za prenatalnu dijagnostiku u sklopu Specijalne ginekološke bolnice „Genesis“ funkcionišu kao jedna celina. Pacijenti u genetsko savetovalište dolaze po preporuci pedijatra, ginekologa ili na lični zahtev.

Genetske informacije važne su:

  • Osobama u čijim porodicama ima naslednih bolesti
  • Osobama koje su nosioci mirnih (balansiranih) translokacija
  • Osobama koje imaju ili su u porodici imale urođene poremećaje (odstupanja u rastu i razvoju, nedovoljan mentalni razvoj, poremećaj pola, porodice sa uzimanjem u srodstvu)
  • kod steriliteta ili priprema za vantelesnu oplodnju
  • u slučaju dva ili više spontanih pobačaja ili mrtvorođenja
  • trudnica sa 35 i više godina, muškarac od 50 i više godina želi da postane otac (neki autori smatraju da starost oca ne igra ulogu)
  • trudnice koje su bile izložene delovanju lekova, hemikalija, infekcija ili zračenja.

Laboratorija za prenatalnu dijagnostiku radi, prima uzorke 24h, 365 dana u godini.