Genesis

Genesis

Postanak, početak života, stvaranje čoveka. To je naše ime i naša misija od prvog dana.

“Genesis” je prva privatna ginekološka bolnica u Vojvodini, osnovana 4. februara 2006. godine u Novom Sadu kao logičan sled namere dr Zorice Crnogorac da pacijenti dobiju tehnološki, infrastrukturno i kadrovski opremljen centar za savremen pristup lečenju steriliteta, izvođenje ginekoloških zahvata i praćenje trudnoća, pogotovo rizičnih trudnoća, ali i za brojne najsavremenije analize i intervencije.

Originalni “Genesis” koncept vantelesne oplodnje, koji je razvijen tokom proteklih 13 godina, usmeren je na osnovu “evidence based maedicine” (osnovnih postulata medicinskih nauka) i predstavlja personalizovani IVF koncept za par koji se leči od steriliteta.

On podrazumeva sveobuhvatni pristup problemu u čijem lečenju su ključni i veoma važni faktori:

  • Najmodernija tehnologija IVF, dijagnostika morfoloških i funkcionalnih problema budućih roditelja, određivanje celokupnog genoma budućih roditelja i njihovih embriona, genetika prijemčivosti materice koja je važna za usađivanje embriona i početak trudnoće, genetski neinvazivni testovi u trudnoći kojima se isključuje postojanje hromozomskih anomalija buduće bebe.
  • Psihološka pomoć parovima i fokusiranost kompletnog tima bolnice “Genesis” na pojedinačni par.

Samo takvim, sveobuhvatnim, personalizovanim pristupom tajni začeća ostvarili smo veoma visok procenat uspešnosti i stvorili preko 3000 novih života.

U bolnici “Genesis” 24 časa pacijente leči i o njima brine tim lekara, medicinskih sestara i pomoćnog osoblja.

Specijalna ginekološka bolnica „Genesis“ Novi Sad ispunjava zahteve prema standardu ISO 9001:2008.

Dr Zorica Crnogorac dobitnica je nagrade „Cvet uspeha za ženu zmaja“ Udruženja poslovnih žena Srbije za 2014. godinu.

Prestižna međunarodna revizorsko- konsultantska kuća „Ernest & Young“ dodelila joj je nagradu „Preduzetnik godine za inovativnost“ u Srbiji za 2015. godinu.

Bolnica je dobitnik i priznanja za vrhunski kvalitet u Srbiji QUDAL Quality medal General II 2016./17 godinu.

Odlukom potrošača bolnica i njen osnivač dr Zorica Crnogorac nagrađeni su i prestižnim priznanjem QUDAL Quality medal General II 2016./17 u kategoriji privatnih bolnica.

Zlatna medalja QUDAL sa 5 zvezdica za vrhunski kvalitet, Genesis br.1 po kvalitetu, bolnici je pripala zahvaljujući najvećem broju glasova ispitanika u nezavisnom istraživanju švajcarske organizacije ICERITAS- International Certification Association GmbH (www.iceeritas.com) iz Ciriha.

Specijalna ginekološka bolnica „Genesis“ Novi Sad dobitnik je i prestižnog priznanja udruženja Evropska Biznis Nagrada, nacionalni pobednik za Republiku Srbiju za 2016. godinu.

Specijalna ginekološka bolnica „Genesis“ Novi Sad otvorena je za domaću i međunarodnu saradnju u okviru transfera znanja, u čemu aktivno učestvuju stručnjaci iz oblasti steriliteta, ginekologije, perinatologije i onkologije. Politika kvaliteta ima za cilj stalno unapređivanje uspostavljenog integrisanog sistema upravljanja kvalitetom, kao osnov uspeha i daljeg razvoja.

Genesis bolnica