Sistematski pregledi

Sistematski pregledi

Čak i ukoliko nema zdravstvenih problema, svaka žena trebala bi da barem jednom godišnje uradi ginekološki pregled koji podrazumeva vaginalni pregled, PAPA test i bris vagine, ultrazvučni pregled i pregled dojki.

Ti pregledi su veoma važni jer ukoliko se rade na vreme mogu da otkriju i najmanje promene koje mogu da ukažu na bolest reproduktivnog sistema što može povoljno da utiče na lečenje. Redovni preventivni pregledi najbolja su zaštita za žene od sve brojnijih ginekoloških kancera.

Žene do 40- te godine života bi obavezno trebale da urade godišnji PAPA test i ultrazvučni pregled dojki. Žene starije od 40 godina bi trebale da urade i mamografiju, dok se starijim od 50 godina života preporučuje da na mamografski pregled odu svake godine.

Prema dogovoru u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Genesis” radimo individualne, ali i organizovane grupne sistematske preglede.

Za sve dodatne informacije i zkazivanje termina pregleda pozovite 021 549 777.