Inseminacija

Inseminacija

Predstavlja potpomognuto unošenje speratozoida u matericu pomoću katetera u vreme ovulacije, pod uslovom da su oba jajovoda kod žene prohodna.

Kojim parovima se preporučuje?

  • umereno smanjenog broja i pokretljivosti spermatozoida, ne ispod 10 miliona i ne manje od 20% progresivne pokretljivosti
  • kod prisustva antitela na spermatozoide
  • kod žena sa očuvanom prohodnošću jajovoda i ovarijalnom rezervom

Kod žena mlađih od 35 godina utvrđeno je da je uspešnost inseminacije veća kod stimulacije ovulacije, nego u prirodnom ciklusu.
Stimulacija ovulacije je blaga da ne bi došlo do razvoja većeg broja folikula- optimalan broj je dva.

Monitoring razvoja folikula vrši se pomoću ultrazvučnog aparata dva do tri puta u toku stimulacije ovulacije.
Uzimanje uzorka spermatozoida za obradu u laboratoriji vrši se tog dana kada se radi i inseminacija (izuzetno se sperma odmrzava ako je sačuvana na ovaj način zbog odsustva partnera u zahtevanom periodu).

Inseminacija je bezbolna intervencija, vrši se pomoću vrlo tankog katetera koji se plasira u kanal grlića materice, a obrađeni spermatozoidi pomoću šprica plasiraju u matericu.
Uspešnost po ciklusu je 25- 30% u našoj ustanovi.