Dijagnostika

Dijagnostika

Prva konsultacija
Jednodnevna dijagnostika

Ispitivanje uzroka savetuje se svim parovima koji nisu ostvarili trudnoću prirodnim putem u roku od 6 meseci do godinu dana.

Za jedan dan, bez bola i anestezije u bolnici “Genesis” možete uraditi dijagnostiku bračnog steriliteta.
Taj proces obuhvata:

  • UZ pregled
  • spermogram i spermokulturu
  • UZ proveru prohodnosti jajovoda
  • dijagnostiku anatomije materice
  • konsultaciju sa lekarem i pregled svih nalaza
  • predlog i odabir metode – kako najbrže do bebe?

Parovi na konsultaciju treba da ponesu:

  • nalaze hormona: trećeg dana ciklusa FSH, LH, Estradiol, AMH, sTHS, ATPO, Prolaktin
  • nalaze briseva: VS, PA, CB, Ureaplasma, Mycoplasma, Chlamydia tr (ta poslednja tri brisa treba da urade oba partnera)
  • KKS, SE, urin
  • insulinska rezistencija

Ukoliko želite, te nalaze možete takođe uraditi u bolnici “Genesis”.

Korak pre VTO
Pre VTO dijagnostika

Osnovni preduslov za uspešno lečenje steriliteta je kvalitetna dijagnostika. Ona daje uvide u uzrok i precizno određuje odabir metode. Svaki detalj na tom putu može biti bitan, jer može da pokaže da vantelesna oplodnja možda i neće biti potrebna, da će neka od metoda pre dovesti do željenog rezultata.

Mnogi problemi više nisu nerešivi. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u bolnici “Genesis” koriste najsavremenije metode, te da su nam eminentne svetske klinike, na osnovu rezultata koje beležimo u oblasti VTO, ukazale poverenje kako bi ih uvele i na našem području. Gde drugi vide kraj, mi vidimo novi početak! Veoma značajne informacije dobijamo iz sledećih testiranja:

ERA test
Era test

Njime se određuje genetska perciptilnost endometrijuma, odnosno utvrđuje dan i vreme kada treba individualno kod svake žene plasirati embrion. Test je pokazao da 27 % pacijentkinja nije perceptilno prema protokolima, odnosno plasiranju embriona trećeg ili petog dana nakon uzimanja jajnih ćelija i fertilizacije.

Prema kliničkim ispitivanjima ERA test donosi uspeh od preko 25 % kod pacijentkinja svih starosnih grupa koje su imale jedan ili više neuspešnih postupaka VTO i imaju problem sa implantacijom, usađivanjem oplođene jajne ćelije u telo materice.

Ukoliko se uradi kombinacija ERA i PGS testiranja, procenat uspešnosti je 80 %.
Najreferentnija genetska laboratorija “Igenomix” iz Španije odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji genetski test.

Test se radi uzorkovanjem endometrijuma, a rezultati se dobijaju u roku od 4- 6 nedelja.

SAT
CTG dijagnostika

Reč je o dijagnostičkom testu koji treba da utvrdi ima li genetskih uzroka u muškom sterilitetu. On omogućava analizu hromozoma 13, 18, 21, X i XY jer su oni najčešće odgovorni za spontani pobačaj, dovode do prenošenja hromozomskih anomalija na embrion.

Ovaj test identifikuje muškarce sa niskim uspehom u reprodukciji i pruža korisne informacije za personalizovano genetsko savetovanje kod parova pre započinjanja VTO tretmana. Njima se uglavnom savetuje PGS testiranje, što omogućava selekciju hromozomski zdravih embriona, povećava uspešnost VTO i dobijanja zdrave bebe.

Najreferentnija genetska laboratorija “Igenomix” iz Španije odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji genetski test.

Rezultate testiranja možete očekivati tri nedelje od davanja uzorka.

CGT

On procenjuje genetsku kompatibilnost pre planirane trudnoće da bi se utvrdilo da li par nosi rizik za razvoj genetskih anomalija. Ukoliko su oba partnera nosioci mutacija na istom genu, test će pomoći da se prevenira nastanak potomaka sa genetskim oštećenjima.

CGT testom moguće je otkriti 15.000 mutacija i 600 genetskih poremećaja, kao što su cistična fibroza, mišićna distrofija, Gošeova bolest, anemija i druge pojave.

Ako je rezultat pozitivan kod oba partnera, vrlo je visoka verovatnoća da će imati bolesno dete. Postoji mogućnost da imaju zdravo potomstvo ukoliko urade preimplantacionu genetsku dijagnostiku- PGD. Postoji i mogućnost prirodnog začeća uz odgovarajuću prenatalnu dijagnostiku.

Najreferentnija genetska laboratorija “Igenomix” iz Španije odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji neinvazivni prenatalni genetski test.

30 do 40 dana od davanja uzorka neophodno je za vršenje analize i dobijanje rezultata.

Spermogram
Spermogram

Predstavlja laboratorijsku analizu sperme koja podrazumeva makroskopski i mikroskopski pregled. Makroskopski podrazumeva volumen (zapreminu) sperme, izgled, likvefakciju, viskozitet i Ph vrednost.
Mikroskopski pregled obuhvata broj spermatozoida, njihovu pokretljivost, broj prisutnih leukocita, eritrocita, epitelnih ćelija, aglutinaciju spermatozoida, određivanje vitalnosti normalnih i patoloških oblika spermatozoida, a određuje se i prisutnost fruktoze u spermi.

Normospermija, normalan nalaz, predstavlja spermogram kod kojeg je broj spermatozoida veći od 20 miliona/ ml, progresivna pokretljivost je veća od 50% i broj normalnih oblika je veći od 50%.

Detaljnije analize odnose se na broj i morfologiju spermatozoida, prisustvo patoloških oblika, određivanje vitalnosti, odnosno pokretljivost itd.

Ultrazvučni pregledi
Ultrazvuk ginekologija

Izuzetno bitne informacije tokom procesa dobijaju se 3D i 4D ultrazvučnim pregledima. To su neinvazivni i bezbedni pregledi koji daju trodimenzionalnu sliku (3D) i trodimenzionalni film (4D). Znatno olakšavaju analizu zbog preglednosti, jasnoće, a rade se kako bi se stekao uvid u veličinu, građu i strukturu organa, kao i u postojanje eventualnih patoloških sadržaja u maloj karlici.

Pored ultrazvučnih pregleda male karlice, u dijagnostičkom procesu preporučuju se i pregledi štitne žlezde i dojki.

Pregledi štitne žlezde
Štitna žlezda

Pojačano ili smanjeno lučenje hormona štitne žlezde odražava se na rad srca, metabolizam, nervni sistem, a kod žena i na reproduktivnu sposobnost. Stoga su informacije o hormonskom statusu, kao i o postojanju eventualnih uvećanja ili tvrdina u predelu vrata vrlo značajne u procesu traženja uzroka.

Radi se ultrazvučni pregled i analize iz krvi, nakon čega, ukoliko je indikovano, endokrinolog određuje potrebni lek i dozu, kako bi se stekli uslovi za neometano sprovođenje procesa VTO.

Pregledi dojki
Pregled dojki

Pozitivna anamneza na karcinom dojke vrlo je važna informacija prilikom određivanja šeme stimulacije u procesu VTO. Sledstveno tome te preglede i testove vrlo je korisno uraditi.

Genetski skrining test BRCA 1 i BRCA 2 vrši se tehnikom sekvencioniranja čiji je cilj lociranje mutacije u oba gena. One su odgovorne za 5 do 10 % svih karcinoma dojke i za nastanak 10 do 15 % svih karcinoma jajnika.

Ukoliko žena od roditelja nasledi mutacije gena BRCA 1 i BRCA 2, pod povećanim je rizikom za razvoj raka dojke i jajnika. Pozitivan rezultat testa ima važne posledice i na zdravlje članova porodice, pa čak i na buduće generacije, jer osoba koja nasledi štetne mutacije u tim genima, može ih preneti na sinove i kćerke. Svako dete u tom slučaju ima 50 % šansu da nasledi mutaciju od roditelja, ukoliko je on nosilac.

Testiranje se izvodi analiziranjem uzoraka krvi na uobičajen način, a rezultati su gotovi za mesec dana.

Prohodnost jajovoda
Parohodnost jajovoda

Za proveru prohodnosti jajovoda u bolnici “Genesis” koristimo novu, bezbolnu metodu, pod kontrolom ultrazvuka, uz primenu specijalnog gela. Reč je o sonohisterosalpingografiji. Taj pregled traje svega 8 minuta.
Metoda se radi pre ovulacije i pre njenog izvođenja neophodni su uredni vaginalni i cervikalni brisevi.

Histeroskopija
Histeroskopija

Reč je o mini invazivnoj jednodnevnoj proceduri koja bitno utiče na poboljšanje ukupnih rezultata VTO u indikovanim slučajevima. Važnost te metode ogleda se u činjenici da se direktno pregleda unutrašnost materice u kojoj budući embrion treba da se razvija.

U toku te intervencije mogu se takođe odstraniti priraslice, kao posledice ranijih intervencija u materici, a rešavaju se i urođene i stečene bolesti šupljine materice: septumi- pregrade materice, polipi i manji miomi. Radi se u kratkotrajnoj anesteziji i već sat vremena nakon intervencije pacijentkinje su sposobne da idu kući.

Punkcija testisa
Punkcija testisa

To je intervencija kojom se spermatozoidi ekstrahuju iz samog tkiva testisa u slučajevima kada u ejakulatu nema spermatozoida (azoospermia). Metoda je bolna pa je naša praksa da je radimo u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji. Nakon punkcije testisa i izbora spermatozoida, fertilizacija, oplodnja jajnih ćelija se dalje vrši ICSI metodom.

Laparoskopija
Laparoskopija

Dijagnostička laparaskopija važna je metoda procene stanja reprodukcionih organa žene. Procenjuje stanje jajovoda, otkriva anomalije polnog sistema, uzroke raznih bolnih stanja u maloj karlici, upale, endometriozu i ostale bolesti.

Reč je endoskopskoj, minimalno invanzivnoj hirurgiji koja je postala dominantna i kod najvećeg broja ginekoloških operacija. Njom se rešava problem brojnih ovarijanih cisti različitog tipa, mioma i drugih potencijalnih uzročnika steriliteta u nekoj od faza lečenja.

Uspeh je isti kao i kod operacija izvedenih na klasičan način, ali su prednosti u odnosu na klasičnu hirurgiju mnogobrojne. Oporavak je brži i manje bolan. Prosečan dan hospitalizacije je jedan.