VTO proces

VTO proces

GENESIS – Za korak ispred

Nakon dijagnostike i ukoliko nijedna od prethodnih metoda nije dovela do trudnoće, pred vama je nova mogućnost. Tačnije, u Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Genesis“ to je čak nekoliko mogućnosti, jer smo prepoznali važnost genetike ćelija, embriona i materice, verujući da upravo tu leži budućnost lečenja steritliteta.

Stoga smo, u saradnji sa najreferentnijom evropskom laboratorijom za genetiku, „Igenomix“ iz Španije na području Jugoistočne Evrope prvi uveli revolucionarne metode genetskih testiranja i ispitivanja koji uspeh VTO povećavaju i do 80 %. Reč je o neinvazivnim, visokopouzdanim i preciznim metodama koje posebno povećavaju šansu ženama preko 40 godina da zatrudne.

Prosečna starost pacijentkinje u početku je iznosila 32 godine dok je danas viša od 36. Bez obzira na povećanje prosečne starosti pacijentkinja, „Genesis“ je zadržao uspešnost od 50 %, a u nekim periodima ona se penje i na 71,42 %.

Statistika Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje „Genesis“ rangira kao prvu bolnicu po uspešnosti u okviru Nacionalnog programa BMPO, što opravdava poverenje koje nam je država ukazala. Pre svega poverenje naših pacijenata.

Standardni tretman, ili kako se to danas sve češće definiše- Biomedicinski potpomognuta oplodnja (BMPO), obuhvata:

 • I faza- pripreme potrebnih analiza
 • II faza- pripreme ciklusa
 • III faza- kontrolisane stimualcije jajnika
 • IV faza- aspiracije folikula i kolekcionisanje jajnih ćelija
 • V faza- prikupljanja i obrade sperme
 • VI faza- fertilizacije, spajanja muških i ženskih polnih ćelija
 • VII faza- embriotransfer
 • VIII faza- zamrzavanje embriona
 • Uvtrđivanje trudnoće

(Detaljnije o procesu VTO pisali smo u ovom tekstu)

 

IN VITRO
In vitro fertilizacija

In vitro fertilizacija IVF podrazumeva spajanje jajne ćelije i sprematozoida u laboratoriji, „in vitro, što znači „van tela“, dok je „fertilizacija“ u prevodu oplodnja. Ovo je jedna od metoda asistirane reprodukcije koja se primenjuje u slučaju smanjenog broja sprematozoida ali sa odgovarajućom progresivnom pokretljivošću. Naime, 100.000 spermatozoida stavlja se u bliski kontakt s jajnom ćelijom. Najbolji samostalno pronalazi put do nje i vrši oplodnju.

 

ICSI
icsi test

Intracitoplazmatično ubacivanje spermatozoida. Ovom metodom se, za razliku od klasičnog IVF postupka bira jedan spermatozoid koji se pomoću specijalnog mikroskopa plasira u jajnu ćeliju.

Ta tehnika oplodnje sprovodi se u slučaju lošeg kvaliteta i broja spermatozoida ili nakon punkcije testisa kod azoospermije (kada nema spermatozoida u ejakulatu). Takođe se primenjuje i kod parova kod kojih IVF tretman nije bio uspešan.

Šanse za trudnoću ovom metodom su od 40 do 45 %.

 

ASISTIRANI HATCHING
Asistirani hatching

Reč je o metodi koja se primenjuje u sklopu i IVF i ICSI metoda pre embriotransfera. Podrazumeva lasersko minimalno otvaranje opne embriona (Zona pelucida) pomoću mikromanipulatora. Na taj način pomaže se procesu oslobađanja embriona iz embrionalne opne i time povećava uspešnost implantacije, usađivanja embriona u sluznicu materice i razvoja trudnoće.

Indikacije za tu metodu su čvrsta opna embriona, nedostatak enzima koji su potrebni da se prirodnim putem otvori embrionalna opna, godine starosti žene.

 

PRIMO VISION
Primo Vision

Specijalna ginekološka bolnica „Genesis“ je prva u našoj zemlji koja koristi Primo Vision sistem za konstantan nadzor embriona.
Reč je o sistemu koji pruža kontinuirano snimanje i nadzor procesa razvoja embriona od momenta oplođenja, pa do trećeg ili petog dana njegovog razvoja.

Za svo to vreme kamera unutar inkubatora na svakih 10 minuta snima razvoj embriona, a potom računar spaja te kontinuirane fotografije i kreira kratak film o brzini razvoja embriona.

Embriologu koji posmatra brzinu i način deljenja ćelija embriona je na ovaj način olakšan odabir kvalitetnijih embriona, onih embriona koji imaju najveći potencijal za implantaciju (usađivanje u unutrašnost materice).

Odavno je poznato da je vreme koje protekne od oplođenja jajne ćelije do prve ćelijske deobe parametar koji ima prediktivnu vrednost u proceni kvaliteta nastalog embriona.

Pomoću ovog sistema možemo neprekidno da pratimo kako se svi, a ne samo jedan dobijen embrion razvija. Tako dobijamo informaciju više koja nam pomaže u odabiru najkvalitetnijih embriona i time šanse za trudnocu možemo značajno povećati.

 

EMBRYO GLUE
Embyo glue

U procesu implantacije oplođenih jajnih ćelija već nekoliko godina naš embriolog Bsc Msc Balazs Balyi koristi EmbryoGlue koji potvrđeno uvećava broj trudnoća kao i broj rođene dece.

EmbryoGlue je medijum, “lepak” za tkivo koji oponaša prirodni proces u materici kod prirodne implantacije embriona. EmbryoGlue pomaže da se embrion lakše usadi u matericu.

Prema istraživanju iz 2008. godine u postupcima vantelesne oplodnje upotreba EmbryoGlue-a povećala je stopu trudnoća sa 48% na 54.6%. Prema rezultatima studija Dr Basak Balabanova, predstavljenim na konferenciji Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) 2011. godine, korišćenjem EmbryoGlue-a procenat rođenih beba je porastao za 11.2%.

EmbryoGlue sadrži ugljene hidrate i aminokiseline koje potpomažu embrionu u toku transfera i “usađivanje” u sluzokožu materice, hijaluronan, rekombinantni albumin koji smanjuje rizik unakrsne kontaminacije.

Hijaluronan smanjuje neželjenu pokretljivost embriona. U toku prirodne trudnoće koncentracija hijaluronana u materici se povećava. Sledstveno tome, prisustvo ove supstance u procesu asistirane reprodukcije je izuzetno delotvorno. EmbryoGlue, zahvaljujući visokom sadržaju hijaluronana, “lepi” embrion za zid materice. Hijaluronan takođe zgušnjava EmbryoGlue koji je u formi rastvora i daje mu gustinu sličnu onoj koju ima tečnost u materici. Rezultat ovog procesa je smanjenje neželjene pokretlljivosti embriona.

 

BIOPSIJA TESTISA
Biopsija testisa

To je metoda kojom se spermatozoidi ekstrahuju iz samog tkiva testisa u slučajevima kada u ejakulatu nema spermatozoida (azoospermia). Metoda je bolna pa je naša praksa da je radimo u kratkotrajnoj venskoj anesteziji. Nakon punkcije testisa i izbora spermatozoida, fertilizacija, oplodnja jajnih ćelija se dalje vrši ICSI metodom.

 

ZAMRZAVANJE
Zamrzavanje

Zamrzavanje embriona radi se u slučaju dobijanja većeg broja kvalitetnih embriona (više od dva ili tri embriona) nakon IVF/ICSI postupka. Embrioni se zamrzavaju na temperaturi od – 196 C ili tokom rane faze razvoja (2 do 8 ćelija- drugog ili trećeg dana razvoja embriona) ili u stadijumu blastociste (peti dan razvoja embriona).

Postupak zamrzavanja i odmrzavanja je strogo kontrolisan. Zamrznuti embrioni se čuvaju u specijalnim posudama sa tečnim azotom, svaki je adekvatno obeležen podacima o poreklu, datumu, fazi deobe u trenutku zamrzavanja. Vodi se stroga i i paralelna evidencija u protokolima, sa tačnim podacima o mestu čuvanja embriona.

Embrioni se čuvaju u zamrznutom stanju sve dok pacijenti ne zatraže njihovu upotrebu.
Nakon odmrzavanja embriona i embriotransfera procenat uspešnosti u našoj ustanovi je u 38,6.%

Zamrzavanje spermatozoida sprovodi se u slučaju ako partner u vreme postupka IVF/ICSI nije u mogućnosti da bude prisutan.

Uzorak spermatozoida se čuva u specijalnim posudama u tečnom azotu na temperaturi od – 196 C, adekvatno obeležen poreklom, vremenom, datumom i kvalitetom uzorka na dan zamrzavanja.

Zamrzavanje spermatozoida se sprovodi na zahtev pacijenata i pre operativnog zahvata ili zračenja testisa ili pre primene hemoterapije.

U našoj bolnici na raspolaganju Vam je i mogućnost zamrzavanja jajnih ćelija.

 

PGS
PGS

Ovaj test nam omogućava da pre implantacije analiziramo svih 24 hromozoma, da uradimo genetski skrining na aneuploidije (poremećaj broja hromozoma) i identifikujemo zdrav embrion koji će se upotrebiti u IVF tretmanu.

Genetske anomalije su čest uzrok ranih spontanih poremećaja u prvom tromesečju trudnoće. Ove metode pomažu nam da sprečimo takve gubitke.
PGS metodom fokusiramo se na hromozome koji nose informacije o poremećajima i omogućava da za transfer odaberemo samo one embrione koji su hromozomski dobri.

Pomoću skrininga PGS testom može se i udvostručiti uspešnost VTO tretmana!
150% kod žena starije dobi
132 % kod problema sa inplantacijom
71 % kod ponavljanih spontanih pobačaja
64 % kada je uzrok u muškom infertilitetu

Koje su prednosti PGS testa?
Većina abnormalnih embriona se ne može pod mikroskopom sa sigurnošću razlikovati od zdravih embriona. Zato samo izgled embriona ne može biti upotrebljen kao kriterijum u detekciji hromozomskih anomalija.

Ko je u populaciji pod povećanim rizikom za razvoj abnormalnosti u broju hromozoma?

 • Žene u tridesetim godinama i starije su pod većim rizikom u odnosu na mlađe žene.
 • Žene sa ponavljanim spontanim pobačajima ili ponavljanim izostankom implantacije u IVF tertmanu.
 • Žene sa istorijom prethodnih trudnoća sa hromozomskim anomalijama
 • Muškarci sa abnormalnim spermogramom.
 • Žene preko 40 godina starosti

Osnovne prednosti PGS-a uključuju: povećanje stope implantacije, smanjenje stope pobačaja
i povećanje šanse da će se roditi zdravo dete.

Biopsija embriona vrši se pomoću lasera i šalje se na genetsko ispitivanje u najreferentniju genetsku laboratoriju “Igenomix” iz Španij, koja je odabrala je bolnicu “Genesis” iz Novog Sada da prva na prostoru Jugoistočne Evrope uvede taj najsavremeniji genetski test.

 

PGD
PGD

PGD je preimplantacioni genetski test kojim se analiziraju poremećaji na nivou gena. To je visko pouzdan test koji se može vršiti tokom IVF tretmana. Na ovaj način se testiraju embrioni kod kojih postoji rizik da će razviti ozbiljan genetski poremećaj.

Kome je potrebno testiranje?

 • PGD ​​je indikovan kod parova koji nose povećan rizik od rađanja deteta s genetskim anomalijama uzrokovanih promenama na jednom genu (monogenetski poremećaji). Uobičajeni monogenski poremećaja su cistična fibroza, sindrom fragilnog X hromozoma, spinalna mišićna distrofija (SMA), Duchenneova mišićnu distrofiju (DMD) i Huntingtonova bolest.
 • kada su oba roditelja nosioci mutiranog gena čija se ekspresija ispoljava na potomstvu. Neke od monogenetsih bolesti su vezane za polne hromozome, na primer otac je oboleo, a majka je prenosilac mutacija ili obrnuto.