Zrenjanin prvi uveo Evropske kriterijume – VTO do 45 godina žene

Zrenjanin prvi uveo Evropske kriterijume – VTO do 45 godina žene

U procesu vantelesne oplodnje vreme je najdragocenije, a često se dešava da se ono gubi, u procedurama i čekanju. Prepoznavanje tih problema i pronalaženje načina za njihovo prevazilaženje, parovima je dragoceno.

Najviše sluha za te izazove pokazao je grad Zrenjanin koji je prvi u regionu uveo evropske kriterijume i starosnu granicu za vantelesnu oplodnju pomerio do 45 godina starosti žene, vodeći računa o potrebama, ali ne zanemarujući sigurnu granicu po zdravlje.

Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za VTO grad Zrenjanin je u ovoj godini predvideo dva miliona dinara, a finansijska pomoć biće omogućena i parovima koji žele drugo dete. Ukoliko bude bilo potrebe, u budžetu će biti opredeljena i dodatna sredstva za tu namenu.

Grad, pri tom, nije ograničio vremenski period u kom postupak mora da se obavi od momenta prenosa sredstava izabranoj klinici, već je ostavljena mogućnost lekarima i parovima da odaberu najpovoljniji trenutak za to. Cilj takve odluke je što uspešniji, a ne što brži postupak.

Dobar primer Zrenjanin daje i kada je reč o parovima koji su suočeni sa problemom muškog steriliteta. Iako Nacionalnim programom ta vrsta podrške nije predviđena, u toj lokalnoj samoupravi parovi imaju mogućnost za ulazak u proces.

Da bi par aplicirao za ovu vrstu finansijske potrebno je da podnese zahtev na pisarnici Gradske uprave Zrenjanin i da uz zahtev priloži sledeću dokumentaciju:

  • izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu overenu od strane dva svedoka da par živi zajedno
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije za oboje
  • uverenje o prebivalištu para i fotokopije lične karte
  • predračun zdravstvene ustanove koja će vršiti vantelesnu oplodnju o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje i rešenje o upisu ustanove u registar kod nadležnog suda
  • fotokopije medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza koje zahteva i Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju
  • potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Filijale u Zrenjaninu da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje, godina starosti ženskog partnera ili pola.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Radnoj grupi za VTO program, od Jelene Dragić na broj telefona 064 811 66 79.

U Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Genesis“ iz Novog Sada sprovodi se Nacionalni program VTO, kao i Program Vlade Vojvodine i nekoliko lokalnih samouprava. Sve informacije u vezi sa tim možete dobiti na brojeve telefona  +381 21 549 444 ili +381 21 549 777, kao i putem mejla bolnica@genesis.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *