Nova Varoš: višestruka pomoć za formiranje porodice

Nova Varoš: višestruka pomoć za formiranje porodice

Na području zlatarskog kraja prošle godine je rođeno oko stotinu beba. Tridesetak više nego u 2015. godini, ali premalo za siromašnu opštinu Nova Varoš koja je među prvih pet u Srbiji sa najnižom stopom nataliteta.

Zato je jedan od prioriteteta te lokalne samouprave već godinama podsticanje rađanja dece i briga o porodici.  O tome svedoči i činjenica da su izdvajanja iz budžeta opštine za tu namenu na godišnjem nivou među najvišim u zemlji.

Njihova nastojanja prepoznala je i država. Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku Vlade Republike Srbije putem konkursa dodelilo je opštini Nova Varoš 15.000.000 dinara za sufinansiranje projekata iz oblasti lokalne populacione politike. Projekat će biti sufinansiran i iz opštinskog budžeta sa oko 2,8 miliona dinara.

Reč je podršci nekoliko mera značajnijih za poboljšanje stanja u toj oblasti. Tako će tokom 2017. oko 9,5 miliona dinara biti isplaćeno na ime novčane nadoknade za novorođenčad, a 3.000.000 za pomoć nezaposlenim porodiljama. Za promociju reproduktivnog zdravlja adolescenata izdvojeno je pola miliona dinara.

Pet miliona za VTO

Važna novina je i da će za mere borbe protiv neplodnosti biti uloženo 5.000.000 dinara, zahvaljujući čemu će 20 bračnih parova iz Nove Varoši i okoline dobiti priliku za proces vantelesne oplodnje.

Pravo na tu vrstu podrške može da ostvari žena koja u trenutku podnošenja zahteva nije starija od 42 godine, ali žene od 43 do 50 godine koje ne mogu da apliciraju za Nacionalni program VTO, koji finansira RFZO, kao i parovi koji imaju problem muškog steriliteta.

Visina finansijske pomoći je 250.000 dinara po paru i isplaćuje se u jednokratnom iznosu.

Zahtev za sufinasiranje troškova vantelesne oplodnje parovi podnose Odeljenju za poslove uprave i društvene delatnosti Nova Varoš, službi nadležnoj za poslove društvene brige o deci, i uz zahtev je neophodno da prilože sledeću dokumentaciju:

  • izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu od strane dva svedoka da par živi zajedno
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije za podnosioca zahteva
  • uverenje iz MUP-a o pribalivaštu para i fotokopije lične karte
  • profaktura zdravstvene ustanove koja će obaviti vantelesnu oplodnju o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova postupka i rešenje o upisu te ustanove u registar kod nadležnog suda ( ukoliko je privatna klinika)
  • kopija odgovarajuće medicinske dokumentacije
  • kopija kartice o otvorenom tekućem računu

Sve dodatne informacije o merama podrške za podsticaj rađanja dece i vantelesnu oplodnju Opštine Nova Varoš možete dobiti od Danijele Topalović na broj telefona 063 11 72 196.

U Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Genesis“ iz Novog Sada sprovodi se Nacionalni program VTO, kao i Program Vlade Vojvodine i nekoliko lokalnih samouprava. Sve informacije u vezi sa tim možete dobiti na brojeve telefona  +381 21 549 444 ili +381 21 549 777, kao i putem mejla bolnica@genesis.rs

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *