Kako do donacije polnih ćelija i embriona u Srbiji

Kako do donacije polnih ćelija i embriona u Srbiji

Parovi u Srbiji kojima je jedina šansa da dođu do potomstva uz pomoć donacije polnih ćelija ili embriona moći će to sada da ostvare i u Srbiji.

Tu proceduru će moći da obave u jednoj od ustanova koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o BMPO i novim Pravilnicima koji su 20. aprila 2019. stupili na snagu.

Važno je istaći da se novi Pravilnici ne odnose na finansiranje postupaka BMPO od strane RFZO-a.

Oni bliže definišu način sprovođenja postupka donacije u Republici Srbiji, kao i uslove u pogledu kadra, prostora i opreme, u vezi sa Centrima koji se bave BMPO, a koje je propisao Zakon o BMPO donet 2017. godine.

Donacija polnih ćelija i embriona u Srbiji obavljaće se pod vrlo strogim kriterijumima koje će morati da ispune sva lica koja se podvrgnu ovoj proceduri.

Prvi korak: kome i kada donacija

Donacija polnih ćelija i embriona preporučuje se u sledećim slučajevima:

 • preuranjena menopauza
 • više neuspešnih pokušaja VTO
 • istorija pobačaja
 • istorija lošeg kvaliteta jajnih ćelija
 • istorija naslednih bolesti
 • nepostojanje odgovora ili slabog odgovora jajnika na stimulaciju
 • žene preko 40 godina
 • nepostojanja jajnika
 • azoospermija i dr.

NAPOMENA:  Pored bračnih i vanbračnih partnera, dozvoljena je mogućnost da žena bez partnera uđe u postupak BMPO sa doniranim spermatozoidima ili, eventualno, embrionima kako bi se ostvarila u ulozi majke.

Drugi korak: ko može da bude potencijalni davalac?

I za davaoce reproduktivnih ćelija i za davaoce embriona važe isti uslovi, a to su između ostalog:

 • muškarac do 40 godina, žena od 21 do 34 godine
 • da je fizički i psihički zdrava osoba
 • da nije rizičnog ponašanja, uživalac droga
 • da se nije podvrgao tetovaži u poslednjih 12 meseci
 • da nema žuticu
 • da ne konzumira alkohol i da ne puši
 • da ima normalan nalaz spermograma, odnosno da je očuvana ovarijalna rezerva
 • da nije primalac matičnih ćelija, tkiva, organa i krvi
 • da ne boluje od hroničnih bolesti
 • da nije imao dijagnozu demencije
 • da nema anamnezu homoseksulanih odnosa u poslednjih 5 godina
 • da je optimalne telesne težine

Napomena 1: Davalac jajnih ćelija je žena čije se jajne ćelije koriste za oplodnju druge žene, a može da bude i žena koja je prolazila procedure vantelesne oplodnje i preostale su joj jajne ćelije, a želi da ih donira.

Davalac spermatozoida je muškarac čije se semene ćelije upotrebljavaju za oplodnju žene koja je njegova supruga, odnosno vanbračna partnerka. Davaoci embriona su supružnici, odnosno vanbračni partneri koji su odustali od korišćenja svojih embriona koji su nastali u postupku VTO i koji ne žele više da ih koriste za sopstvenu oplodnju.

Napomena 2: Reproduktivne ćelije jednog davaoca kao i darovani embrion jednog para (bračni ili vanbračni) mogu da se upotrebljavaju za BMPO samo jednog para ili jedne žene (koja je sama u postupku BMPO). Takođe, reproduktivne ćelije ili embrioni mogu da se prenesu u drugi BMPO centar na teritoriji Srbije radi korišćenja u procesu BMPO.

Napomena 3:  Strogo je zabranjeno nuđenje polnih ćelija i embriona radi sticanja bilo kakve koristi.

Genetika brca testTreći korak: pregledi i analize

Lica koja planiraju da poklone svoj reproduktivni materijal pre toga će morati da prođu kompletan klinički pregled i psihološku procenu. Izbor reproduktivnih ćelija obavljaju stručna lica u Centru za BMPO i Banci.

Obavlja se testiranje davaoca kako bi se isključile virusne i bakterijske infekcije i bolesti ( HIV infekcija, B I C hepatitis, HTLV-I, II, III, CMV infekcija, sifilis, gonoreja, hlamidija, mikoplazma, ureaplazma, hemofilija i drugi poremećaju koagulacije, skrining na cističnu fibrozu, a u odnosu na istoriju bolesti, genetsku procenu i određene tropske bolesti).  Retestiranje se obavlja na 6 meseci.

Četvrti korak- izjave

Pravilnici nalažu potpisivanje izjava kojim su bračni/ vanbračni partneri dali saglasnost da doniraju svoje embrione, nastale u njihovom postupku VTO, kao i saglasnosti o korišćenju reproduktivnih ćelija koju daje davalac.

Darivanje reproduktivnih ćelija i embriona je anonimno i podaci se čuvaju u strogoj tajnosti. Za sprovođenje postupka BMPO doniranim reproduktivnim ćelijama, odnosno embrionima, potreban je pristanak svih lica koja se podvrgavaju postupku.

Napomena 1: Dete začeto VTO postupkom, reproduktivnim ćelijama davaoca, ima pravo da iz medicinskih razloga traži od Uprave za biomedicinu podatke iz Državnog registra, kada napuni 15 godina.

Napomena 2:   Davalac nema pravne ili druge obaveze, kao i prava prema detetu začetom i rođenom upotrebom reproduktivnih ćelija i embriona u postupku BMPO.

Napomena 3:  U postupku BMPO dozvoljeno je upotrebljavati reproduktivne ćelije, odnosno embrione davalaca koji su živi.

Ginekologija sistematskiPeti korak: državni registar

Po prvi put uspostavlja  se novi sistem – Državni  registar koji će  sadržati sve podatke o učesnicima u postupku vantelesne oplodnje, Centrima za BMPO, davaocima reproduktivnih ćelija i embriona kao i o konačnom ishodu postupka BMPO. Svi ovi podaci su poverljivi. Sva lica daju lični pristanak za prikupljanje njihovih podataka. Podaci će biti čuvani 50 godina u Centru za BMPO, odnosno Banci a trajno u Državnom registru.

Šesti korak: uvoz i izvoz ćelije

Mogu da se uvoze, odnosno izvoze, samo reproduktivne ćelije. Embrioni se ne mogu izvoziti odnosno uvoziti. Uvoz će se obavljati ukoliko u Srbiji ne mogu da se obezbede reproduktivne ćelije, i to iz banke koja zadovoljava uslove kvaliteta i bezbednosti u skladu sa međunarodnim standardima.

Potrebna je dozvola direktora Uprave za biomedicinu za svaki pojedinačni slučaj uvoza reproduktivnih ćelija. Nije dozvoljeno kreiranje embriona (po Zakonu o BMPO) od darovanih ćelija, što u stvari znači da od dva donorska materijala nije moguće kreirati donirani embrion.

Sedmi korak: banka polnih ćelija i embriona

Nacionalna banka polnih ćelija i embriona trebalo bi do kraja ove godine da bude uspostavljena u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije.

PGSOsmi korak: genetsko testiranje embriona

Dozvoljena je preimplantacijska analiza embriona, ukoliko postoji opasnost od prenošenja nasledne ili genetske bolesti ili zbog više ponovljenih neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje. Dozvolu za dijagnostički postupak daje Uprava za biomedicinu, na osnovu stručne Komisije za pitanja dijagnostike. Nije dozvoljeno birati pol deteta.

Sve o novim propisima o vantelesnoj oplodnji u Srbiji – Zakonu o BMPO možete da pogledate na ovom linku.

Dodatne informacije o celokupnoj proceduri donacije, načinu izvođenja, možete da dobijete i pozivom na brojeve telefona 021 549 777, 021 549 444, putem mejla bolnica@genesis.rs, ili nas posetite u Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

 

Ostavite odgovor