Kako do donacije polnih ćelija i embriona u Srbiji

Kako do donacije polnih ćelija i embriona u Srbiji

Donosimo vam najvažnije uslove i kriterijume o donaciji polnih ćelija ili embriona u Srbiji koje propisuju Zakon o BMPO i Pravilnici koji su stupili na snagu 20.aprila 2019.godine i izmenama od 2021. godine.  Oni se ne odnose na sprovođenje procedure donacijom u bolnici „Genesis“.

Prvi korak: kome i kada donacija

Donacija polnih ćelija i embriona preporučuje se u sledećim slučajevima:

 • preuranjena menopauza
 • više neuspešnih pokušaja VTO
 • istorija pobačaja
 • istorija lošeg kvaliteta jajnih ćelija
 • istorija naslednih bolesti
 • nepostojanje odgovora ili slabog odgovora jajnika na stimulaciju
 • žene preko 40 godina
 • nepostojanja jajnika
 • azoospermija i dr.

NAPOMENA:  Pored bračnih i vanbračnih partnera, zakon daje mogućnost da žena bez partnera uđe u postupak BMPO sa doniranim spermatozoidima ili, eventualno, embrionima kako bi se ostvarila u ulozi majke.

Drugi korak: ko može da bude potencijalni davalac?

I za davaoce reproduktivnih ćelija i za davaoce embriona važe isti uslovi, a to su između ostalog:

 • muškarac do 40 godina, žena od 21 do 34 godine
 • da je fizički i psihički zdrava osoba
 • da nije rizičnog ponašanja, uživalac droga
 • da se nije podvrgao tetovaži u poslednjih 12 meseci
 • da nema žuticu
 • da ne konzumira alkohol i da ne puši
 • da ima normalan nalaz spermograma, odnosno da je očuvana ovarijalna rezerva
 • da nije primalac matičnih ćelija, tkiva, organa i krvi
 • da ne boluje od hroničnih bolesti
 • da nije imao dijagnozu demencije
 • da je optimalne telesne težine

Napomena 1: Davalac jajnih ćelija je žena čije se jajne ćelije koriste za oplodnju druge žene, a može da bude i žena koja je prolazila procedure vantelesne oplodnje i preostale su joj jajne ćelije, a želi da ih donira.

Davalac spermatozoida je muškarac čije se semene ćelije upotrebljavaju za oplodnju žene koja je njegova supruga, odnosno vanbračna partnerka.

Davaoci embriona su supružnici, odnosno vanbračni partneri koji su odustali od korišćenja svojih embriona koji su nastali u postupku VTO i koji ne žele više da ih koriste za sopstvenu oplodnju.

Napomena 2: Reproduktivne ćelije jednog davaoca kao i darovani embrion jednog para (bračni ili vanbračni) mogu da se upotrebljavaju za BMPO samo jednog para ili jedne žene (koja je sama u postupku BMPO). Takođe, reproduktivne ćelije ili embrioni mogu da se prenesu u drugi BMPO Centar na teritoriji Srbije radi korišćenja u procesu BMPO.

Napomena 3:  Strogo je zabranjeno nuđenje polnih ćelija i embriona radi sticanja bilo kakve koristi.

Napomena  4: Novim pravilnikom o izmeni i dopuni pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona koji je stupio na snagu od 2021. godine, pripadnicima LGBTI zajednice u Srbiji omogućeno je da budu donori polnih ćelija i embriona.

Treći korak: pregledi i analize

Lica koja planiraju da poklone svoj reproduktivni materijal pre toga će morati da prođu kompletan klinički pregled i psihološku procenu u Banci.

Obavlja se testiranje davaoca kako bi se isključile virusne i bakterijske infekcije i bolesti ( HIV infekcija, B I C hepatitis, HTLV-I, II, III, CMV infekcija, sifilis, gonoreja, hlamidija, mikoplazma, ureaplazma, hemofilija i drugi poremećaju koagulacije, skrining na cističnu fibrozu, a u odnosu na istoriju bolesti, genetsku procenu i određene tropske bolesti).

Retestiranje se obavlja na 6 meseci.

Četvrti korak – izbor  donora

Prilikom izbora davaoca reproduktivnih ćelija odnosno, embriona, ne uzima se u obzir kandidat za potencijalnog davaoca koji je:

1) primio injekcije (intramuskularne, intravenozne i subkutane) iz nemedicinskih razloga u poslednjih pet godina;

2) imao seksualne odnose u zamenu za novac ili drogu u poslednjih pet godina;

3) imao seksualne odnose ili u bliskom kontaktu u poslednjih 12 meseci sa licima koja spadaju u rizične grupe, sa licima koja imaju HIV infekciju, simpomatski ili asipmtomatski oblik B i C hepatitisa ili neku drugu hroničnu virusnu infekciju, kao što su HTLV – I, II, III ili CMV infekciju ili neku tropsku bolest (malarija, tripanozomijaza itd.);

4) bio u pritvoru ili zatvoru duže od 72 sata u poslednjih 12 meseci;

5) u poslednjih 12 meseci bio/la podvrgnut/a pirsingu ili tetovaži;

6) terapijski tretiran/a u poslednjih 12 meseci zbog sifilisa, gonoreje, hlamidije, mikoplazme ili ureaplazme;

7) vlasnik zdravstvene ustanove, lekar koji izvodi postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja (u daljem tekstu: BMPO), embriolog ili drugi zaposleni u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se obavlja postupak BMPO;

8) imao nezaštićene seksualne odnose u poslednjih pet godina.

Davalac reproduktivnih ćelija, odnosno embriona ne može biti i lice:

1) koje ima dijagnozu demencije ili bilo kojeg drugog degenerativnog ili demijelinizirajućeg oboljenja centralnog nervnog sistema (CNS) ili nekog drugog neurološkog oboljenja nejasne etiologije;

2) kod koga je fizičkim pregledom nađeno postojanje limfadenopatije, genitalnih ulcerativnih lezija, šankroida, herpes simpleksa ili uretralnog iscedka;

3) sa hemofilijom i drugim sličnim poremećajima koagulacije, a dobio humane derivate koncentrisanih faktora koagulacije u prethodnih pet godina;

5) kome su transplantirane ćelije, odnosno tkiva ili organ i koji je u terapijske svrhe primio neki drugi humani materijal (transfuzija).

Peti korak- izjave

Pravilnici nalažu potpisivanje izjava kojim su bračni/ vanbračni partneri dali saglasnost da doniraju svoje embrione, nastale u njihovom postupku VTO, kao i saglasnosti o korišćenju reproduktivnih ćelija koju daje davalac.

Darivanje reproduktivnih ćelija i embriona je anonimno i podaci se čuvaju u strogoj tajnosti. Za sprovođenje postupka BMPO doniranim reproduktivnim ćelijama, odnosno embrionima, potreban je pristanak svih lica koja se podvrgavaju postupku.

Napomena 1: Dete začeto VTO postupkom, reproduktivnim ćelijama davaoca, ima pravo da iz medicinskih razloga traži od Uprave za biomedicinu podatke iz Državnog registra, kada napuni 15 godina.

Napomena 2:   Davalac nema pravne ili druge obaveze, kao i prava prema detetu začetom i rođenom upotrebom reproduktivnih ćelija i embriona u postupku BMPO.

Napomena 3:  U postupku BMPO dozvoljeno je upotrebljavati reproduktivne ćelije, odnosno embrione davalaca koji su živi.

Ginekologija sistematskiŠestikorak: državni registar

Po prvi put uspostavlja  se novi sistem – Državni  registar koji će  sadržati sve podatke o učesnicima u postupku vantelesne oplodnje, Centrima za BMPO, davaocima reproduktivnih ćelija i embriona kao i o konačnom ishodu postupka BMPO. Svi ovi podaci su poverljivi. Sva lica daju lični pristanak za prikupljanje njihovih podataka. Podaci će biti čuvani 50 godina u Centru za BMPO, odnosno Banci a trajno u Državnom registru.

Sedmi korak: uvoz i izvoz ćelije

Mogu da se uvoze, odnosno izvoze, samo reproduktivne ćelije. Embrioni se ne mogu izvoziti odnosno uvoziti. Uvoz će se obavljati ukoliko u Srbiji ne mogu da se obezbede reproduktivne ćelije, i to iz banke koja zadovoljava uslove kvaliteta i bezbednosti u skladu sa međunarodnim standardima.

Potrebna je dozvola direktora Uprave za biomedicinu za svaki pojedinačni slučaj uvoza reproduktivnih ćelija. Nije dozvoljeno kreiranje embriona (po Zakonu o BMPO) od darovanih ćelija, što u stvari znači da od dva donorska materijala nije moguće kreirati donirani embrion.

PGSOsmi korak: banka polnih ćelija i embriona

Nacionalna banka polnih ćelija i embriona uspostavljena je u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

Deveti korak: genetsko testiranje embriona

Dozvoljena je preimplantacijska analiza embriona, ukoliko postoji opasnost od prenošenja nasledne ili genetske bolesti ili zbog više ponovljenih neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje. Dozvolu za dijagnostički postupak daje Uprava za biomedicinu, na osnovu stručne Komisije za pitanja dijagnostike. Nije dozvoljeno birati pol deteta.

Dodatne informacije o proceduri donacije u Srbji možete da dobijete  pozivom na broj telefona Nacionalne banke polnih ćelija i embriona na + 381 11 361 56 07 od 10-12 časova radnim danima ili putem mejla banka.bmpo@gmail.com

Datim objave teksta: 15. jul 2021.

6 коментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *