Kako histeroskopija može da skrati put do bebe

Kako histeroskopija može da skrati put do bebe

Vanetesna oplodnja je najefikasniji vid tretmana infertiliteta, a histeroskopija u tom procesu ima značaj na nekoliko načina- u sklopu pripreme za taj proces, gde značajno povećava uspešnost, ali i kada preokrene tok i dovede do trudnoće i pre ulaska u proces.

Histeroskopija priprema “teren” za proces vantelesne oplodnje

Neuspeh vantelesne oplodnje možemo da tumačimo  iz ugla dva osnovna faktora – embrionalnog i materičnog. Odnosno, uspeh vantelesne oplodnje zavisi od prisustva kvalitetnog embriona bez strukturnih i numeričkih hromozоmskih anomalija, uredne materične šupljine bez patološkog sadržaja, kao i od delikatne interakcije embriona i endometrijuma.

Naš cilj je da se adekvatan embrion u pravo vreme usadi u adekvatan endometrijum i dovede do trudnoće, a naša nastojanja da oblast reproduktivne medicine stalno unapređujemo i put do bebe učinimo mogućim za što veći broj parova, doveo nas je u tom procesu i do korišćenja prednosti histeroskopije.

Na koji način histeroskopija pomaže u tom procesu? Kada govorimo o materičnom faktoru, ona omogućava direktnu vizualizaciju materične šupljine i pruža najbolju dijagnostiku i tretman patologije materične šupljine. To je ujedno njena treća prednost jer problem koji uočimo, odmah i rešavamo, štedeći i vreme i novac, dva dragocena resura u tom postupku. Umesto dve ili više intervencija imate jednu.

Dobar ultrazvučni nalaz ne znači da je sve u redu

Važno je da napomenemo da brojne studije ukazuju na činjenicu da je kod čak 35-40% pacijentkinja sa urednim nalazom nakon ultrazvučnog pregleda, histeroskopski ustanovljeno postojanje patološkog nalaza. Autori poput Kasiusa, Bostilsa, Vejersa zastupaju stav da su procedure pripreme materične šupljine najzaslužnije za sam uspeh VTO.

Pozitivan uticaj histeroskopije najverovatnije leži u detekciji i tretmanu  prethodno neprepoznate patologije kavuma, olakšavanju procedure embriotransfera, kao i humoralnim i molekularnim promenama koje nastaju u endometrijumu kao posledica odgovarajuće histeroskopske traume što sve  skupa vodi ka uspehu ciklusa VTO.

Da je tako, potvrđuju i rezultati kliničke prakse. Veliki broj pacijenatkinja koje posle dugog niza godina spontanih pokušaja da ostvare trudnoću, niza neuspelih postupaka inseminacije i VTO postupaka, dolaze kod nas sa činjenicom da im niko nikada ne samo nije uradio histeroskopiju, nego nije to čak ni predložio. Nakon histeroskopije i rešavanja patologije materične duplje, paralelno sa prikupljanjem analiza neophodnih za postupak VTO, one ostaju spontano trudne.

Kome se preporučuje histeroskopija

– Na prvoj konsultaciji, nakon pregleda i uvida u našu prethodnu dokumentaciju, dr Crnogorac mi je predložila da uradimo histeroskopiju i skrečing endometrijuma. Iza nas je bilo 9 godina nastojanja da dođemo do bebe, nekoliko operacija, dve inseminacije i tri neuspešne vantelesne oplodnje.  Verovali smo njenoj proceni i njenom timu i počeli pripreme.

Trebalo mi je samo nekoliko dana da prikupim sve briseve. Sama intervencija je bezbolna, a oporavak nakon nje vrlo brz. Drugi ciklus nakon histeroskopije ušli smo u proces vantelesne oplodnje. Sada čekamo bebu i najlepše vesti očekujemo u februaru naredne godine.

To iskustvo imala je naša pacijentkinja Maja Brkić koja je sa suprugom, zahvaljujući saradnji bolnice sa emisijom Ivana Ivanovića, dobila besplatan proces vantelesne oplodnje sa svim pripadajućim intervencijama i terapijama.

To je jedna od situacija u kojima se histeroskopija preporučuje. Uz grupu pacijentkinja sa ultrazvučno dokazanom patologijom materične šupljine, tu su upravo i svi slučajevi rekurentnih, ponovljenih neuspeha vantelesne oplodnje (RIF), pa čak i grupacija pacijentkinja koje su iskusile bar jedan neuspeli pokušaj VTO.

U svim tim situacijama benefit histeroskopije je potvrđen brojnim studijama i praksom. Svakako i zbog činjenice da će kod gotovo trećine pacijenata sa HSG ili ultrazvučno urednim nalazom histeroskopija ipak otkriti određeni patološki susptrat čijim rešavanjem process vantelesne oplodnje dovede do željenog rezultata.

Pored direktnog mehaničkog efekta, brojni molekularni efekti na endometrijum i kod polipa i kod mioma negativno utiču na implantaciju što listu onih kojima histeroskopija može da pomogne, značajno produžava.

Optimalan tajming operativne histeroskopije takođe veoma važan. To mora da bude  dovoljno blizu proceduri embriotransfera kako bi pozitivan efekat histeroskopije i dalje bio izražen i dovoljno vremenski udaljeno od samog ET, pogotovo u slučajevima operativne histeroskopije, kako mehanička trauma endometrijuma ne bi bila pogubna po šansu za implantaciju.

Skrečing endometrijuma- tokom histeroskopije

U bonici Genesis u okviru histeroskopije kao standardna procedura radi se i endometrijalni skrečing. Reč je o namernoj minimalnoj “traumi” endometrijuma koja se izvodi histeroskopski ili putem biopsione pipele, a sa ciljem povećanja implantacionih potencijala uterusa i posledično veće stope uspeha ciklusa VTO.

Poseban značaj skrečing ima kod pacijenata sa rekurentnim neuspehom implantacije, što predstavlja situaciju u kojoj implantacija ponavljano ne uspeva da dostigne stadijum vidljiv vaginalnim ultrazvukom.

Otkriva i pritajene infekcije endometrijuma, čestu prepreku na putu do bebe

Infektivni agens može da bude prisutan prisutan i u materičnoj duplji odnosno u endometrijumu. U vrlo visokom procentu slučajeva, preko 90% to je asimptomatska infekcija koja ne daje nikakve tegobe te često biva previđena. Uzorkovanje za mikrobiološku analizu zahteva mali uzorak endometrijuma koji se odlaže u transportni medijum i šalje u našu referntnu laboratoriju na mikrobiološku analizu.

EMA- endometrial microbiom analysis ima za ulogu da pruži informaciju o prisustvu bakterijskih patogena koji mogu da budu uzrok endometritisa i na taj način stvore sredinu koja ne pogoduje implantaciji i daljem razvoju embriona. Originalni Genesis koncept personalizovane vantelesne oplodnje pored ostalog podrazumeva i obaveznu proveru mikrobiona endometrijuma.

Preporučljivo je da se histeroskopska intervencija sprovede neposredno posle menstrualnog krvarenja,  između osmog i dvadesetog dana ciklusa. Intervencija se sprovodi u opštoj intravenskoj anesteziji, bezbolna je.

Dodatne informacije o histeroskopiji, kao i o slobodnim terminima za konsultacije možete da dobijete pozivom na broj telefona 021 549 444, putem mejla bolnica@genesis.rs ili lično, u ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *