VTO PREKO RFZO- NAKON PROŠIRENJA USLOVA

VTO PREKO RFZO- NAKON PROŠIRENJA USLOVA

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) postavio je na svom sajtu novo Uputstvo o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO).

Donosimo vam najvažnije novine u vezi Nacionalnog programa BMPO, nakon proširenja uslova za ulazak u proces BMPO preko RFZO – finansiranja neograničenog broja pokušaja i pomeranja starosne granice na 43 godine.

Da bi se par uključio u Nacionalni program BMPO, neophodno je da ispunjava propisane uslove od strane Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za BMPO

Evo konkretnih uslova: (izvor RFZO)

 • supružnici, odnosno vanbračni partneri kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti;
 • žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
 • žena do 43 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;
 • očuvana funkcija jajnika;
 • normalan indeks telesne mase (BMI manji od 30) žene;
 • svi oblici subfertiliteta muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu;

VTO PREKO RFZO- NOVINE  – Ko ima pravo?

 1. Pravo na neograničen broj stimulisanih postupaka BMPO i tri krioembriotransfera ima osigurano lice – žena do navršenih 43 godine života, koja u postojećoj zajednici ( bračnoj, odnosno vanbračnoj) nema dece .
 2. Pravo na dva stimulisana postupka BMPO i jedan krioembriotransfer ima osigurano lice – žena do navršenih 43 godine života, koja u postojećoj zajednici (bračnoj, odnosno vanbračnoj) ima jedno dete dobijeno u postupku BMPO.
 3. Ipunjenost medicinskih uslova za sprovođenje stimulisanog postupka BMPO ocenjuje nadležna Komisija za BMPO u zdravstvenoj ustanovi po uputu izabranog lekara – ginekologa.
 4. Ispunjenost medicinskih uslova za sprovođenje krioembriotransfera osenjuje nadležna komisija RFZO  po uputu izabranog lekara -ginekologa.

NAPOMENA:  Osiguranom licu- ženi na teret RFZO obezbeđuje se i zamrzavanje embriona, u tri slamčice do šest embriona (maksimum 2 embriona u jednoj slamčici) sa rokom čuvanja do pet godina.  

KORAK 1: Priprema za BMPO

vto preko rfzoNakon utvrđivanja ovih kriterijuma izabrani lekar ginekolog, odnosno lekar opšte prakse daje upute da oba partnera urade sledeće analize i dijagnostiku:

 1. Stimulisani postupak

ŽENA

1)  Miokrobiološka ispitivanja

 • Cervikalni bris na bakterije, vaginalni bris na bakterije, bris na hlamidiju i bris bakterijsku vaginozu
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija.

2) Toxoplasma gondii, Rubella – serologija, skrining grlića (bris na Papanikolau, kolposkopija), ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom, hormonsko ispitivanje  od 2-4  dana od početka menstrualnog krvarenja, jednokratno ( FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, Animilerijan hormon -AMH), TSH, T3 i T4

3) Opšte pripreme i napomena: Krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije neposredno pred postupak.

Napomena: navedene pripreme se obavljaju neposredno pre postupka BMPO i nisu uslov  za postupak pred Komisijom za BMPO.

Napomena:  Analize briseva, ultrazvuka i hormona važe šest meseci. Ostale analize ne mogu biti starije od godinu dana.

MUŠKARAC

 • mikrobilopška ispitivanja
 • bris na bakterije, bris na hlamidiju
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija
 • Spermogram i spermokultura

Napomena: Nalazi briseva važe šest meseci. Ostale analize ne mogu biti starije od godinu dana. Ako bračni, odnosno vanbračni partner – muškarac nije osigurano lice RFZO, troškove analiza snosi sam.

NOVINA: Za sprovođenje stimulisanog postupak BMPO partneri se izdatim uputom izabranog lekara javljaju se se telefonskim putem nadležnoj komisiji za BMPO, koja zaseda u jednoj od zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, radi zakazivanja termina pregleda. Kontakt telefoni Komisije za BMPO se nalaze na zvaničnoj internet adresi RFZO.

Napomena: Pred Komisijom za BMPO, ženi se u postupku ocene obavlja ultrazvučni pregled, a muškarcu spermatogram.

 1. Krioembriotransfer

vto preko rfzo krioembriotransferNapomena: Postupak započinje pregledom kod izabranog lekara -ginekologa za osigurano lice -ženu, i koji je u obavezi da utvrdi da li ona ispunjava uslova za ovaj postupak. Žena je u obavezi da uradi sve propisane analize kao i za stimulisani postupak.  Sve analize ne mogu biti starije od godinu dana.

Napomena:  Sa izdatim uputom izabranog lekara žena se sa svojim partnerom javlja  nadležnoj lekarskoj komiisji  RFZO radi donošenja ocene o ispunjenosti medicinskih uslova za sprovođenje krioembriotransfera.

KORAK 2:   Postupak pred Komisijom za BMPO za stimulisani postupak

Na osnovu telefonskog zakazanog pregleda pred Komisijom za BMPO, par dostavlja svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Pored neophodne medicinske dokumentacije par je u obavizi da priloži i sledeću dokumentaciju:

 1. fotokopiju otpusne liste, ako prethodno primenjen neki od postupaka BMPO ( IUI, IVF, ICSI);
 2. sve otpusne liste, ako je žena uradila HSG, histeroskopiju, laparaskopiju ili laparatomiju;
 3. kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je žena bolovala ili operisana od bilo koje bolesti.

Pre pregleda na Komisiji  za  za BMPO, par  popunjava  i potpisuje sledeće obrasce:

 1. Izjavu o izboru zdravstvene ustanove, u kojoj će se, ukoliko postoji mogućnost, obaviti postupak BMPO (Obrazac BMPO -1).
 2. Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju, jedno dete dobijeno iz postupka BMPO ( Obrazac BMPO -2).
 3. Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera koji su saglasni da ukoliko bude postojala mogućnost zamrznu embrione ( Obrazac BMPO – 6).

Napomena:   Obrazac BMPO -6 se izdaje partnerima kojima u prethodnom postupku, odnosno postupcima BMPO nije izvršeno zamrzavanje do 6 embriona, i koji su saglasni da ukoliko bude postojala mogućnost da zamrznu embrione.

Napomena:  Kod postupka za drugo dete bračni, odnosno vanbračni partneri  dokazuju da imaju jedno dete dobijeno iz postupka za BMPO i prilažu otpusnu listu sa porođaja, odnosno otpusnu listu novorođenčeta.

Napomena:  Postojanje vanbračne zajednice, a u svrhu ostvarivanja prava na BMPO preko RFZO, partneri dokazuju overenom izjavom.

Ako Komisija za BMPO utvrdi da par ispunjava sve uslove za BMPO upisuje se u elektronsku aplikaciju RFZO – „ UVOĐENJE U PROGRAM BMPO“, u slučaju negativnog mišlejnja stoji – „ODBIJENO“.

Na osnovu pozitivne odluke Komisije za BMPO, paru se izdaje Potvrda o ispunjenosti uslova za stimulisani postupak (Obrazac  BMPO -3) koja važi dvanaest meseci. To je period u kome je  izabrana zdravstvena ustanova u obavezi da započne postupak.

REFERENTNE ZDRAVSTVENE USTANOVE U KOJIMA SU ZDRAVSTVENE KOMISIJE ZA BMPO

 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Beograd, Višegradska.
 • Ginekološko-akušerska klinika Narodni front, Beograd.
 • Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Niš.
 • Služba za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Valjevo.
 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Kragujevac.

Neinvazivne analizeKORAK 3: Postupak za krioembriotransfer pred komisijom za RFZO

Kada osigurano lice -žena pribavi potrebnu medicinsku dokumentaciju i uputom izabranog lekara, javlja se sa partnerom nadležnoj lekarskoj komisiji RFZO.

 • Partnerima kojima je u prethodnom postupku izdat Obrazac BMPO -6, prilikom javljanja lekarskoj komisiji RFZO dostavljaju i uredno izdat Obrazac BMPO -7 od strane zdravstvene ustanove, gde su bili upućeni na stimulisani postupak BMPO. Ukoliko se partneri u međuvremenu svoj zamrznuti materijal prebacili u drugu ustanovu i tamo žele da idu postupak krioembriotransfera, moraju doneti i potvrdu uz Obrazac -7 da je izvršeno premeštanje zamrznutih embriona.
 • Osigurano lice -žena svu potrebnu dokumentaciju dobija na lekarskoj komisiji RFZO.
 • Prilikom donošenja ocene o ispunjenosti uslova komisija u vidljivoj napomeni ocene navodi „KRIOEMBRIOTRANSFER“ i izdaje Potvrdu o ispunjenosti uslova za ovu vrstu postupka (Obrazac BMPO -8). Potvrda važi dvanaest meseci.
 • Na osnovu ocene lekarske komisije i sa napomenom „KRIOEMBRIORANSFER“, stručna služba u Direkciji RFZO sprovodi neophodne radnje, radi dobijanja termina za sprovođenje postupka od strane zdravstvene ustanove i s tim u vezi i izdavanje obrasca OLK -12.

U postupku pred nadležnom lekarskom komisijom supružnici, odnosno vanbračni partneri popunjavaju i potpisuju sledeće obrasce:

 1. Izjavu o izboru zdravstvene ustanove, u kojoj će obaviti postupak krioembriotransfera (Obrazac BMPO -1).
 2. Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju, jedno dete dobijeno iz postupka BMPO ( Obrazac BMPO -2).

Napomena:  Kod postupka za drugo dete bračni, odnosno vanbračni partneri  dokazuju da imaju jedno dete dobijeno iz postupka za BMPO i prilažu otpusnu listu sa porođaja, odnosno otpusnu listu novorođenčeta.

Napomena:  Postojanje vanbračne zajednice, a u svrhu ostvarivanja prava na BMPO preko RFZO, partneri dokazuju overenom izjavom.

KORAK 4: Prvi konsultativni pregled u zdravstvenoj ustanovi, zakazivanje prijema, zamrzavanje embriona, odlaganje i isključivanje iz postupka

A) stimulisani postupak

vto preko rfzoOsigurano lice-žena se sa Obrascem OLK-12 (u kom je u napomeni lekarske komisije navedeno da je izdat za stimulisan postupak), Obrascem BMPO-3, kompletnom medicinskom dokumentacijom i Obrascem BMPO-6, javlja u zdravstvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled radi postupka BMPO.

 • Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za početak postupka BMPO, zdravstvena ustanova, po svom planu rada, zakazuje datum prijema na postupak BMPO.
 • Ukoliko su u postupku lečenja neplodnosti postupcima BMPO stvorene sve mogućnosti za zamrzavanje embriona za osigurano lice-ženu kojoj je prethodno izdat Obrazac BMPO-6, zdravstvena ustanova koja ima dozvolu Ministarstva zdravlja za korišćenje nove zdravstvene tehnologije, dužna je da u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda unese podatke da li je izvršeno zamrzavanje embriona, broj zamrznutih embriona i u kojoj zdravstvenoj ustanovi se embrioni čuvaju.
 • Takođe, bračni, odnosno vanbračni partneri u zdravstvenoj ustanovi popunjavaju i potpisuju Obrazac BMPO-7, odnosno Potvrdu da je prilikom procesa BMPO izvršeno zamrzavanje embriona, podatak o broju zamrznutih embriona, broju iskorišćenih slamčica, u kojoj zdravstvenoj ustanovi se zamrznuti embrioni čuvaju, odnosno potpisuju da nije došlo do zamrzavanja embriona, kao i podatak o preostalom broju slamčica za zamrzavanje embriona.

Odlaganje i isključivanje iz postupka

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da su u periodu od izdavanja Obrasca BMPO-3 nastupile okolnosti zbog kojih supružnici, odnosno vanbračni partneri ne ispunjavaju uslove za početak postupka BMPO ili da je za početak postupka iz medicinskih razloga potreban duži period od dvanaest meseci, u obavezi je da:

 1. isključi osigurano lice-ženu iz daljeg postupka, pri čemu pisanim putem obrazlaže razlog isključenja i uručuje ga odmah osiguranom licu-ženi (Obrazac BMPO-5);
 2. odmah upiše u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda razlog isključenja;
 3. uputi na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

U slučaju da bračni, odnosno vanbračni partneri nisu u mogućnosti da se iz opravdanih razloga jave na zakazani postupak BMPO (bolest, putovanje, smrtni slučaj i drugo), u obavezi su da se lično jave zdravstvenoj ustanovi koja određuje nov datum prijema na postupak BMPO.

Ako osiguranom licu-ženi postupak BMPO ne započne u roku od dvanaest meseci od izdavanja Obrasca BMPO 3 zdravstvena ustanova je u obavezi da pisanim putem dostavi obrazloženje osiguranom licu-ženi i Republičkom fondu o razlozima nesprovođenja postupka BMPO u predviđenom roku.

Zdravstvena ustanova obrazloženje upisuje i u elektronsku aplikaciju RFZO.

Zdravstvena ustanova vraća Obrazac OLK-12 filijali koja ga je izdala sa obrazloženjem, čime se osigurano lice-žena isključuje iz daljeg postupka i upućuje se na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

 1. B) krioembriotransfer

Osigurano lice-žena se sa Obrascem OLK-12 u kom je u napomeni lekarske komisije RFZO navedeno da je izdat za krioembriotransfer, Obrascem BMPO-8, kompletnom medicinskom dokumentacijom i Obrascem BMPO-7 (ukoliko su embrioni zamrznuti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja), javlja u zdravstvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled radi krioembriotransfera.

 • Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da osigurano lice – žena ispunjava uslove za krioembriotransfer, zdravstvena ustanova, po svom planu rada, zakazuje datum prijema.
 • Zdravstvena ustanova u kojoj se izvrši krioembriotransfer dužna je da vodi evidenciju o broju odmrznutih embriona, broju preostalih zamrznutih embriona i broju preostalih slamčica za zamrzavanje na obrascu BMPO-7 koji se nakon svakog odmrzavanja izdaje bračnim, odnosno vanbračnim partnerima.

Odlaganje i isključenje iz postupka

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da su u periodu od izdavanja Obrasca BMPO-8 nastupile okolnosti zbog kojih osigurano lice-žena ne ispunjava uslove za krioembriotransfer ili da je za isti iz medicinskih razloga potreban duži period od dvanaest meseci, u obavezi je da:

 1. isključi osigurano lice-ženu iz daljeg postupka, pri čemu pisanim putem obrazlaže razlog isključenja i uručuje ga odmah osiguranom licu-ženi (Obrazac BMPO-5);
 2. odmah upiše u elektronsku aplikaciju RFZO razlog isključenja;
 3. uputi na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

Na portalu RFZO možete pogledati novo Upustvo za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO)i da pronađete detaljnije informacije o svim novinama.

Na ovom linku možete videti brojeve telefona za zakazivanje pregleda pred Komisijom za BMPO.

Sva pitanja u vezi sa ostvarivanja prava možete da uputite i na mejl  bmpo@rfzo.rs ili na broj telefona 064 8522 537.

Poverenje dugo dvanaest godina

Saradnja bolnice Genesis i RFZO ulazi u dvanaestu godinu. Na rezultate smo veoma ponosni. U protekle tri godine rođeno je 500 Genesis beba preko RFZO.

Sve o orginalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje možete da saznate pozivom na broj telefona 021 382 8887, putem mejla bolnica@genesis.rs, ili lično, u Ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

Ostavite odgovor