VTO postupak o trošku RFZO korak po korak

VTO postupak o trošku RFZO korak po korak

Zbog velikog interesovanja parova koji su svoje poverenje za proces vantelesne oplodnje ukazali bolnici Genesis kroz Nacionalni program BMPO, donosimo vam najvažnije novine za ulazak u proces o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) od 15. juna ove godine.

VTO o trošku RFZO- šta je sve novo?

RFZO omogućiće šira prava osiguranicima u vezi sa postupcima vantelesne oplodnje. Daće se mogućnost na neograničen broj pokušaja BMPO radi dobijanja prvog deteta, uz ocenu struke.

Starosna granica za žene pomeriće se na 43 godine u trenutku dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO.

Detaljan Pravilnik ovim povodom je u pripremi i blagovremeno ćemo vas i o tome obavestiti.

Za stimulisani postupak BMPO žena sa svojim partnerom direktno će se upućivati na Komisiju za BMPO u zdravstvenu ustanovu. Ukinuto je upućivanje partnera na lekarsku komisiju RFZO.

Pojednostavljanje procedura za ulazak u Nacionalni program za BMPO, ukidanje jedne stručne komisije, jedna je od mera koju je svojevremeno ka Ministarstvu zdravlja i Republičkoj stručnoj komisiji za BMPO inicirala dr Zorica Crnogorac i bolnica Genesis.

VTO o trošku RFZOIzabrani lekar ginekolog je dužan da pre izdavanja uputa za Komisiju utvrdi da li par ispunjava kriterijume za sprovođenje postupka BMPO  i ima li sve potrebne analize propisane od strane RFZO.

Postupak pred Komisijom za BMPO koji se odnosi na stimulisani postupak menja se na taj način da osigurano lice-žena putem telefona zakazuje pregled, za sebe i partnera i prilikom dolaska na zakazani pregled dostavlja kompletnu medicinsku dokumentaciju i potrebne upute. Pred Komisijom za BMPO, ženi se u postupku ocene obavlja ultrazvučni pregled, a muškarcu spermogram.

Ako Komisija utvrdi da bračni, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za BMPO, izdaje im se Potvrda koja važi dvanaest meseci.  To je period u kojem je zdravstvena ustanova u obavezi da obavi postupak BMPO kod para.

Partneri pre pregleda na Komisiji za BMPO popunjavaju i potpisuju sledeće obrasce:

  • Izjavu o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će se obaviti postupak.
  • Izjavu bračnih, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu, odnosno da imaju jedno dete dobijeno iz postupka BMPO.
  • Izjavu partnera koji su saglasni da ukoliko bude postojala mogućnost zamrznu embrione.

Kod postupka za drugo dete parovi dokazuju da imaju jedno dete dobijeno iz postupka  BMPO, tako što prilažu otpusnu listu sa porođaja, odnosno otpusnu listu novorođenčeta.

Za vanbračne partnere radi ostvarivanja prava BMPO o trošku RFZO neophodna je izjava overena od strane javnog beležnika da je par u vanbračnoj zajednici.

Parovima se na teret redovnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje i zamrzavanje šest embriona sa rokom čuvanja do pet godina.

Država je do sada plaćala šest pokušaja za prvo dete, kao i tri pokušaja za drugo dete.

Olakšice i zbog pandemije

Podsećanja radi, žene koje su tokom vanrednog stanja usled pandemije korona virusom COVID 19  napunile 42 godine i kada je procedura BMPO bila onemogućena,  moći će da ostvare svoja prava.

Produžen je i rok trajanja svih neophodnih potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO, sa 12 na 18 meseci, i odnosi se na parove koje su iste dobili u perodu od 1. marta do 31. decembra 2019. godine.

Žene koje su tokom vanrednog stanja bile u postupku BMPO i kojima su zamrznuti embrioni, svu papirologiju za proceduru kriobriotransfera mogu da završe u matičnoj filijali RFZO, bez prethodnog upućivanja na Komisiju za BMPO.

Detaljnije informacije o svim novinama i Upustvima za ulazak u program BMPO o trošku RFZO možete pogledati na ovom linku.

Sva pitanja u vezi sa ostvarivanja prava možete da uputite i na mejl  bmpo@rfzo.rs ili na broj telefona 064 8522 537.

Poverenje dugo dvanaest godina

Saradnja bolnice Genesis i RFZO ulazi u dvanaestu godinu. Na rezultate smo veoma ponosni. U protekle tri godine rođeno je 500 Genesis beba, a samo u 2020. godini njih 82 preko RFZO.

Dobili smo i prve trojke – Mirka, Janko i Jakub Petraš su prve bebe rođene nakon ukidanja vanrednog stanja i nastavka procesa BMPO o trošku RFZO. Nakon 14 godina borbe za potomstvo mama Ana i tata Mirko su trojke dobili kroz proces vantelesne oplodnje u bolnici Genesis, a koji je finansiran sredstvima Fonda.

Sve o orginalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje možete da saznate pozivom na broj telefona 021 382 8887, putem mejla bolnica@genesis.rs, ili lično, u Ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

Ostavite odgovor