VTO postupak o trošku RFZO korak po korak- novine

VTO postupak o trošku RFZO korak po korak- novine

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) postavio je na svom sajtu izmenjeno Uputstvo o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO).

Zbog velikog interesovanja parova koji su svoje poverenje za proces vantelesne oplodnje ukazali bolnici Genesis, donosimo vam najvažnije izmene i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa Nacionalnim programom BMPO.

Da bi se par uključio u VTO postukap preko RFZO neophodno je  da ispunjava propisane uslove od strane Republičke stručne komisije Ministarstva zdravlja za BMPO i asistiranu reprodukciju.

Evo konkretnih uslova za VTO postupak: (izvor RFZO)

 • supružnici, odnosno vanbračni partneri kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti;
 • žene do 42 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;
 • očuvana funkcija jajnika;
 • normalan indeks telesne mase (BMI manji od 30) žene;
 • svi oblici subfertiliteta muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu;

NOVINE  –  Ko ima pravo?

 • žena do 42 godine u momentu podnošenja zahteva ima pravo na tri VTO pokušaja i tri krioembriotransfera, koja u postojećoj zajednici (bračnoj, odnosno vanbračnoj) nema dece.
 • žena do 42 godine u momentu podnošenja zahteva ima pravo na dva VTO pokušaja i jedan krioembriotransfer, koja u postojećoj zajednici (bračnoj, odnosno vanbračnoj) ima jedno dobijeno u postupku VTO.

NAPOMENA:  Osiguranom licu- ženi na teret RFZO obezbeđuje se i zamrzavanje embriona, u tri slamčice do šest embriona (maksimum 2 embriona u jednoj slamčici) sa rokom čuvanja do pet godina.

Ultrazvuk ginekologijaKORAK 1: Priprema za VTO

Nakon utvrđivanja ovih kriterijuma izabrani lekar ginekolog, odnosno lekar opšte prakse daje upute da oba partnera urade sledeće analize:

Stimulisani postupak

ŽENA

 • Cervikalni bris na bakterije, vaginalni bris na bakterije, bris na Hlamidiju i bris na bakterijsku vaginozu
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija.
 • Toxoplasma gondii, Rubella – serologija.
 • Skrining grlića materice – bris na Papanikolau, kolposkopija.
 • Ultrazvučni pregled vaginalnom sondom.
 • Hormonsko ispitivanje od 2 – 4 dana menstualnog krvarenja (FSH, LH, E2, Pg, T, TSH, T3, T4, Prolaktin, antimilerijan hormon – AMH).

Opšte pripreme i napomena: Krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije neposredno pred postupak. Navedene pripreme nisu uslov za postupak pred prvostepenom komisijom.

MUŠKARAC

 • Bris na bakterije i bris na hlamidiju
 • HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija
 • Spermogram i spermokultura

NAPOMENE:  Analize briseva, ultrazvuka i hormona važe šest meseci. Ostale analize ne mogu da budu starije od godinu dana. Ukoliko muški partner (bračni ili vanbračni) nije osigurano lice, troškove ovih analiza snosi iz sopstvenih sredstava.

Krioembriotransfer

NAPOMENA: Par prolazi identičnu proceduru kao u stimulisanom postupku i sve analize za ženu su potpuno iste. Analize ne mogu da budu starije od godinu dana.

KORAK 2:  Predaja dokumentacije za prvostepenu komisiju

 • Nakon prikupljanja ovih analiza supružnici, vanbračni partneri, koji ulaze u postupak VTO o trošku RFZO, javljaju se nadležnoj lekarskoj komisiji, odnosno Prvostepenoj komisiji u svojoj filijali.
 • Nadležna lekarska komisija je dužna da utvrdi da li se par upućuje na stimulisani postupak VTO ili krioembriotransfer, a na osnovu podataka iz obrasca BMPO 6 (Izjava o zamrzavanju embriona) i obrasca BMPO 7 (Potvrda o zamrzavanju/nezamrzavanju/odmrzavanju embriona).
 • Ukoliko je došlo do zamrzavanja embriona, par se upućuje na krioembriotransfer sve dok se ne iskoriste zamrznuti embrioni.
 • Nadležna komisija izdaje obrazac OLK – 11 osiguranom licu – ženi, a obrazac OLK – 1 muškarcu (osim muškom partneru koji nije osigurano lice).
 • Osigurano lice – žena je u obavezi da se odmah javi zdravstenoj ustanovi radi zakazivanja pregleda pred Komisijom za BMPO, koja je u obavezi da u roku od tri meseca od izdavanja obrasca OLK -11 obavi zakazan pregled.
 • U postupku pred nadležnom komisijom par popunjava i Izjavu o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će obaviti VTO postupak ( Obrazac – BMPO 1), Izjavu da u postojećoj zajednici nemaju biološku decu, odnosno da imaju jedno dete dobijeno uz postupka VTO ( Obrazac – BMPO 2), kao i izjavu o zamrzavanju embriona ( Obrazac – BMPO 6).

NAPOMENA:  Kod postupka za drugo dete par je u obavezi da priloži otpusnu listu sa porođaja, kao dokaz da je dete rođeno iz trudnoće nastale postupkom VTO, bez obzira na to da li je on obavljen preko RFZO ili ličnom trošku.

KORAK 3:  Odlazak na drugostepenu komisiju

Nakon toga par se upućuje na drugostepenu komisiju u jednu od šest ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova, i to u:

 • Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, Beograd, Višegradska
 • Ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, Beograd
 • Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
 • Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Niš
 • Službi za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Valjevo
 • Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Kragujevac

NAPOMENA:

– Pored obrazaca, analiza i uputa, osigurano lice – žena je dužna kako u stimulisanom postupku, tako i u postupku krioembriotransfera da dostavi i sledeću dokumentaciju: fotokopiju otpusne liste, ukoliko je predhodno obavila neki od postupaka BMPO (IUI, IVF, ICSI),  otpusne liste ako je uradila HSG, histeroskopiju, laparoskopiju, laparotomiju, kao i kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je bolovala ili ako je operisana od neke bolesti.

–  Pored uvida u dostavljenu  medicinsku dokumentaciju za vreme pregleda pred Komisijom za BMPO, ženi se u postupku ocene obavlja UZ pregled, a muškarcu spermogram.

–  Ako Komisija za BMPO utvrdi da par ispunjava sve uslove za BMPO upisuje se u elektronsku apalikaciju RFZO – „ UVOĐENJE U PROGRAM BMPO“, u slučaju negativnog mišlejnja stoji – „ODBIJENO“.

KORAK 4:  Ulazak u VTO postupak

Nakon pozitivne odluke drugostepene komisije, osiguranom licu-ženi izdaje se potvrda (Obrazac – BMPO 3) za ulazak u  VTO postupak i ona traje godinu dana. Taj period je vreme za koje je izabrana zdravstvena ustanova, u kojoj se obavlja postupak obavezna da započne ovaj postupak.

Na portalu RFZO možete pogledati izmenjeno Upustvo za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) i da pronađete detaljnije informacije. Više o tome na ovom linku.

Sve o originalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje možete da saznate pozivom na broj telefona 021 549 444 ili 021 549 777, putem mejla bolnica@genesis.rs ili lično, u ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

 

Ostavite odgovor