Kako do programa vantelesne oplodnje uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade

Kako do programa vantelesne oplodnje uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade

Republički fond za zdravstveno osiguranje na teritoriji cele Srbije finansira vantelesnu oplodnju za prvo dete. Pokrajinska vlada obezbeđuje sredstva za VTO za drugo i svako naredno dete u iznosu od po 200.000,00 dinara. Budžetom za ovu godinu planirano je sufinansiranje 150 parova i izdvojeno je 30 miliona dinara.

Specijalna ginekološka bolnica  „Genesis“  je obuhvaćena i Programom VTO koji sufinansira Pokrajinska vlada i svake godine rezultatima opravdava poverenje pacijenata. Promoteri ovog programa, bračni par  Mitar i Milica Palikuća iz Novog Sada, takođe su u našoj bolnici postali roditelji.

Čuveni stonoteniser paraolimpijac i njegova supruga u braku su deset godina i nakon višegodišnjih bezuspešnih pokušaja da dobiju dete, zahvaljujući orginalnom „Genesis“ konceptu personalizovane VTO, najpre su dobili dečaka Maksima, a onda i bliznakinje Martu i Minju.

Program sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje za drugo i svako naredno dete, kao i druge mere demografskog razvoja, realizuje se preko Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. U saradnji sa ovim Sekretarijatom donosimo vam najvažnije informacije o Programu VTO Pokrajinske vlade.

Uslovi i procedura za ulazak u program

Pravo može da ostvari par koji ima već jedno dete, bez obzira na to da li je začeto uz pomoć VTO ili prirodnim putem, da li je zajedničko ili pripada jednom od partnera, kao i da žive na teritoriji AP Vojvodine najmanje godinu dana.

Starosna granica za žene je do 44 godine života u momentu podnošenja zahteva.

Da bi par konkurisao za ova sredstva potrebno je da podnese Zahtev na pisarnici Pokrajinske vlade ili pošalje poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sa naznakom za Komisiju za biomedicinski potpomognuto oplođenje (BMPO), Bulevar Mihajla Pupina 16, 21.000 Novi Sad.

Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:

  • izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu overenu od strane javnog beležnika da je par u vanbračnoj zajednici ;
  • fotokopije lične karte za oboje;
  • uverenje MUP-a o prebivalištu kojim se potvrđuje da par živi na teritoriji AP Vojvodine u trajanju od najmanje godinu dana; ili o tačnoj adresi prebivališta ukoliko se adrese podnosioca zahteva razlikuju od adrese iz njihovih ličnih karata;
  • izvod/e iz matične knjige rođenih za dete/ decu;
  • pozitivno mišljenje Stručne komisije za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu;
  • broj tekućeg računa podnosioca zahteva. 

Formulari i naredni korak

Obrazac zahteva možete da preuzmete na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova  a tu možete da pogledate i Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete.

Sve dodatne informacije možete da dobijete i pozivom na brojeve telefona 021/452-371, 452-339.

Naredni korak podrazumava odluku stručne Komisije za ostvarivanje ispunjenosti uslova na pravo na sufinansiranje troškova BMPO za drugo, treće i svako naredno dete Pokrajinskog sekretarijata, koja se sastaje jednom mesečno.

Ukoliko par dobije pozitivno mišljenje Komisije, u roku od šest meseci trebalo bi da obavi postupak vantelesne oplodnje u jednoj od 12 državnih i privatnih klinika koje imaju dozvolu Ministarstva zdravlja.

U istom roku parovi su dužni i da opravdaju budžetska sredstva. Svi detalji precizno su definisani i ugovorom koji parovi potpisuju sa Sekretarijatom.

Rođene 73 bebe

Od početka primene mere, od decembra 2014. godine, podneto je 384  zahteva, ostvareno 56 porođaja i rođeno 73 bebe, podaci su Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demogafiju i ravnopravnost polova. U narednom periodu očekuje se  usklađivanje Pravilnika sa novim zakonskim odredbama koje se odnose  na VTO.

Sve informacije o originalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje, postupku i rezultatima, kao i o slobodnim terminima za konsultacije možete da dobijete pozivom na brojeve telefona 021 549 444, 021 549 777, putem mejla bolnica@genesis.rs ili lično, u ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu. 

Ostavite odgovor