Kako do programa vantelesne oplodnje uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade

Kako do programa vantelesne oplodnje uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade

Sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) od strane Pokrajinske vlade postoji kao mera od 2014. godine, ali se odnosila na drugo, treće i svako naredno dete.

Novim Pravilnikom za 2020. godinu starosna granica je pomerena na 45 godina i parovi stiču ovo pravo i za prvo dete. Omogućeno je zamrzavanje embriona kao i postupak krioembriotransfera, koji do sada nije finansiran.

Budžetom Pokrajinske vlade za ovu godinu izdvojeno je 50 miliona dinara za BMPO, odnosno 240.000 dinara po zahtevu (200.000 dinara za sam BMPO postupak i 40.000 za krioembriotransfer).

Program sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje realizuje se preko Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.  U saradnji sa ovim Sekretarijatom donosimo vam najvažnije novine o Programu BMPO Pokrajinske vlade.

 

Novine- ko ima pravo?

 1. Pravo na BMPO porodica može da ostvari za jedan pokušaj stimulativnog BMPO (sa mogućnošću zamrzavanja embriona) i za jedan postupak krioembriotransfera jednom godišnje.
 2. Pravo mogu da ostvare bračni i vanbračni partneri, koji najmanje godinu dana žive na teritoriji AP Vojvodine i koji nemaju decu, a prethodno su iskoristili sve mogućnosti preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).
 3. Pravo može da ostvari i par koji ima već jedno dete, bez obzira na to da li je začeto uz pomoć vantelesne oplodnje ili prirodnim putem, da li je zajedničko ili pripada jednom od partnera.
 4. Starosna granica za žene je do 45 godine života u momentu podnošenja zahteva.
 5. Parovima se obezbeđuje i zamrzavanje embriona do pet godina.

Uslovi i procedura za ulazak u program

Da bi par konkurisao za ova sredstva potrebno je da podnese Zahtev na pisarnici Pokrajinske vlade ili pošalje poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sa naznakom za Komisiju za biomedicinski potpomognuto oplođenje (BMPO), Bulevar Mihajla Pupina 16, 21.000 Novi Sad.

Uz zahtev je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu overenu od strane javnog beležnika da je par u vanbračnoj zajednici;
 • uverenje o prebivalištu za oba partnera na teritoriji AP Vojvodine, najmanje godinu dana izdato od strane nadležnog MUP-a;
 • fotokopije ličnih karata oba partnera (ukoliko je lična karta čipovana -mora da bude očitana);
 • ukoliko se aplicira za drugo ili treće dete potrebno je dostaviti izvode iz matičnih knjiga za svu decu;
 • pozitivno mišljenje Stručne komisije za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sada;
 • broj tekućeg računa podnosioca zahteva.

Napomena 1: Kod postupka za prvo dete – partneri su u obavezi da prilože i uverenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o tome da su iskoristili sve pokušaje, i to pravo na tri VTO pokušaja i tri krioembriotransfera.

Napomena 2: U slučajevima kada pacijentkinja ima više od 42 godine starosti nije u obavezi da dostavlja uverenje o prethodnim pokušajima BMPO na teret RFZO.

Napomena 3: Za proceduru krioembriotransfera o trošku Pokrajinske vlade procedura je ista. Jedina razlika je što par podnosi još jedan dokument i to – izveštaj zdravstvene ustanove o postojanju zamrznutih embriona koji su pohranjeni.

Formulari i naredni korak
Obrasce zahteva možete da preuzmete na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs)
, a tu možete da pogledate i novi Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje preko Pokrajinske vlade.

Pravilnik možete da preuzmete na linku: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Pravilnik-BMPO-29012020.docx

Obrasce zahteva možete da preuzmete na linku:

www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Zahtev-za-BMPO-sa-mogucnoscu-zamrzavanja-embriona-%D0%BEbrazac-1-30012020.doc

www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Zahtev-za-kriombriotransfer-sredstva-APV-obrazac-2-29012020.doc

http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/01/Zahtev-za-kriombriotransfer-obrazac-3-29012020.doc

Sve dodatne informacije možete da dobijete i pozivom na broj telefona 021/452-317

Naredni korak podrazumeva odluku stručne Komisije za ostvarivanje ispunjenosti uslova na pravo na sufinansiranje troškova BMPO Pokrajinskog sekretarijata, koja se sastaje jednom mesečno.

Ukoliko par dobije pozitivno mišljenje Komisije, u roku od šest meseci trebalo bi da obavi postupak BMPO  (sa ili bez zamrznutih embriona) i krioembriotransfera u nekoj od državnih ili privatnih klinika koje imaju važeću dozvolu izdatu od strane zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U istom roku parovi su dužni i da opravdaju budžetska sredstva. Svi detalji precizno su definisani i ugovorom koji parovi potpisuju sa Sekretarijatom.

Genesis opravdao poverenje

Specijalna ginekološka bolnica Genesis je obuhvaćena i Programom BMPO koji sufinansira Pokrajinska vlada i svake godine rezultatima opravdava poverenje pacijenata. Zahvaljujući saradnji sa Pokrajinskom vladom zajedno smo stvorili više od 40 života.
Promoteri tog programa, bračni par  Mitar i Milica Palikuća iz Novog Sada, takođe su u našoj bolnici postali roditelji.

Čuveni stonoteniser paraolimpijac i njegova supruga nakon višegodišnjih bezuspešnih pokušaja da dobiju dete, zahvaljujući orginalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje (VTO), najpre su dobili dečaka Maksima, a onda i bliznakinje Martu i Minju.

Zahvaljujući ovoj saradnji krajem 2018. godine na sever Vojvodine, u Suboticu stigle su i prve Genesis četvorke Krstić  – Melanija, Dimitrije, Božidar i Zaharije.  Mama Mira i tata Mladen dobili su ih posle sedam godina čekanja na proširenje porodice.
Rođene 134 bebe

Od početka primene mere, od decembra 2014. godine do danas podneto je 566 zahteva i ostvareno 99 porođaja i rođene su 134 bebe, podaci su Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Sve informacije o originalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje, postupku i rezultatima, kao i o slobodnim terminima za konsultacije možete da dobijete pozivom na brojeve telefona 021 549 444, 021 549 777, putem mejla bolnica@genesis.rs ili lično, u ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu. 

Ostavite odgovor