Kako do programa vantelesne oplodnje uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade

Kako do programa vantelesne oplodnje uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade

31.mart 2021.

Sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) od strane Pokrajinske vlade postoji kao mera od 2014. godine, ali se odnosila na drugo, treće i svako naredno dete.

Pravilnikom o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje BMPO 2020/2021 – starosna granica je pomerena na 45 godina i parovi stiču ovo pravo i za prvo dete. Omogućeno je zamrzavanje embriona kao i postupak krioembriotransfera, koji do sada nije finansiran.

Pokrajinska vlada sufinansira troškove postupka VTO sa zamravanje embriona u iznosu do 240.000 dinara ( 200.000 VTO + 40.000 zamrzavanje embriona).

Za VTO postupak iz zamrznutog materijala, odnosno krioembriotransfer Pokrajinska vlada plaća – 100.000 dinara.

Program sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje realizuje se preko Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.  U saradnji sa ovim Sekretarijatom donosimo vam najvažnije uslove i kriterijume za ulazak i Program BMPO Pokrajinske vlade.

Ko ima pravo?

 1. Pravo na BMPO porodica može da ostvari za jedan pokušaj stimulativnog BMPO (sa mogućnošću zamrzavanja embriona) i za jedan postupak krioembriotransfera jednom godišnje.
 2. Pravo mogu da ostvare bračni i vanbračni partneri, koji najmanje godinu dana žive na teritoriji AP Vojvodine i koji nemaju decu.
 3. Pravo može da ostvari i par koji ima već jedno dete, bez obzira na to da li je začeto uz pomoć vantelesne oplodnje ili prirodnim putem, da li je zajedničko ili pripada jednom od partnera.
 4. Starosna granica za žene je do 45 godine života u momentu podnošenja zahteva.
 5. Parovima se obezbeđuje i zamrzavanje embriona do pet godina.

Uslovi i procedura za ulazak u program

Da bi par konkurisao za ova sredstva potrebno je da podnese Zahtev na pisarnici Pokrajinske vlade ili pošalje poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sa naznakom za Komisiju za biomedicinski potpomognuto oplođenje (BMPO), Bulevar Mihajla Pupina 16, 21.000 Novi Sad.

Uz zahtev za BMPO ( sa mogućnošću) zamrzavanja embriona) Komisiji je neophodno priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu overenu od strane javnog beležnika da je par u vanbračnoj zajednici;
 • uverenja o prebivalištu za oba partnera na teritoriji AP Vojvodine, najmanje godinu dana neprekidno do dana pozitivnog mišljenja Stručne komisije za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine, izdata od nadležnog MUP-a;
 • fotokopije ličnih karata oba partnera (ukoliko je lična karta čipovana -mora da bude očitana);
 • ukoliko se aplicira za drugo ili treće dete potrebno je dostaviti izvode iz matičnih knjiga za svu decu;
 • pozitivno mišljenje Stručne komisije za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sada;
 • uverenje RFZO o neispunjenosti uslova za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima BMPO na teret RFZO, za korisnike sredstava za prvo dete.
 • fotokopiju validnog dokumenta o broju tekućeg računa podnosioca zahteva na koji će biti uplaćen novac

Napomena: U slučajevima kada pacijentkinja ima više od 43 godine starosti nije u obavezi da dostavlja Uverenje RFZO o neispunjenosti uslova za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima BMPO.

Uz zahtev za kriobriotransfer, Komisiji je potrebno dostaviti:

 • izveštaj zdravstvene ustanove o postojanju embriona koji su pohranjeni na čuvanje koje je sufinansirano sredstvima Pokrajinskog sekretarijata;
 • pozitivno mišljenje Stručne komisije za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.

Napomena: Korisnici sredstava koji već imaju zamrznute embrione iz prethodnog postupka BMPO, a koji nije sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata, uz zahtev za krioembriotransfer, Komisiji je potrebno da dostave:

 • izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenim od strane javnog beležnika kao dokaz o vanbračnoj zajednici;
 • uverenje za oba korisnika sredstava o mestu prebivališta na teritoriji SP Vojvodine, najmanje godinu dana neprekidno od dana pozitivnog mišljenja Stručne komisije za vantelesnu oplodnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine u Novom Sadu, izdata od strane nadležnog MUP-a;
 • fotokopije ličnih karata oba korisnika sredstava (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodna je da ista bude očitana);
 • pozitivno mišljenje Stručne komisije za vantelesnu oplodnju za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine u Novom Sadu;
 • uverenje RFZO o neispunjenosti uslova za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima BMPO na teret RFZO, za korisnike sredstava za prvo dete;
 • izvod/izvode iz matične knjige rođenih za svu rođenu decu za korisnike sredstava za drugo, treće i svako naredno dete;
 • izveštaj zdravstvene ustanove o postojanju zamrznutih embriona koji su pohranjeni na čuvanje;
 • fotokopiju validnog dokumenta o broju tekućeg računa jednog od korisnika na koji će biti uplaćeno novčana sredstva.

Napomena: Korisnici sredstava su dužni da o svakoj promeni prebivališta i boravišta obaveste Komisiju Pokrajinskog sekretarijata u roku od osam dana od dana promene prebivališta, odnosno boravišta.

Komisija

Komisija najmanje jednom mesečno razmatra pristigle zahteve sa kompletnom dokumentacijom nakon čega sačinjava predlog rang-liste za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova za BMPO i krioembriotransfer.

Komisiju čini predsednik i četiri člana iz redova zaposlenih u pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove demografije.

Napomena: U slučajevima kada korisnici sredstava ulaze u postupak krioembriotransfera, nakon stilulisanog postupka BMPO sa zamrzavanjem embriona, a koji nije sufinansiran od strane sekretarijata, komisija zadržava pravo da korisnicima sredstva sufinansira više pokušaja krioembriotransfera u toku godine u zavisnosti od količine zamrznutog materijala (embriona).

Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije i rešenjem odlučuje od dodeli sredstava. Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno, i protiv njega se ne može pokrenuti spor kod Upravnog suda.

Ukoliko par dobije pozitivno mišljenje Komisije, u roku od šest meseci trebalo bi da obavi postupak BMPO  (sa ili bez zamrznutih embriona) i krioembriotransfera u nekoj od državnih ili privatnih klinika koje imaju važeću dozvolu izdatu od strane zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U istom roku parovi su dužni i da opravdaju budžetska sredstva. Svi detalji precizno su definisani i ugovorom koji parovi potpisuju sa Sekretarijatom.

Obrasci i Pravilnici

Obrasce zahteva možete da preuzmete na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs), a tu možete da pogledate i Pravilnik o izmenama Pravinika o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje preko Pokrajinske vlade, kao i ostala dokumenta.

http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/dokumenta/%d0%b1%d0%b1%d0%b1/

Sve dodatne informacije možete da dobijete i pozivom na broj telefona 021 487 4073.

Genesis opravdao poverenje

Bolnica „Genesis“ je obuhvaćena Programom BMPO koji finansira Pokrajinska vlada i svake godine rezultatima opravdava poverenje pacijenata.

Promoteri ovog programa, bračni par Mitar i Milica Palikuća iz Novog Sada, takođe su u našoj bolnici postali roditelji.

Nakon višegodišnjih pokušaja da dobiju dete, zahvaljući originalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje najpre su dobili sina Maksima, a onda i bliznakinje Martu i Minju.

Njihovu priču možete da pročitate ovde

Zahvaljujući ovoj saradnji krajem 2018. godine na sever Vojvodine, Suboticu stigle su prve Genesis četvorke Krstić – Melanija, Božidar, Dimitrije, Zaharije.

Tata Mladen i mama Mira dobili su ih posle sedam godina čekanja na proširenje porodice.

Priču o prvim Genesis četvorkama pročitajte ovde

Sve informacije o originalnom Genesis konceptu personalizovane vantelesne oplodnje, postupku i rezultatima, kao i o slobodnim terminima za konsultacije možete da dobijete pozivom na brojeve telefona + 381 21 382 8887 putem mejla bolnica@genesis.rs 

3 коментара

  Postovani,koliko najvise novca mozemo dobiti za vto ….a koliko za zamrzavanje embriona
  Hvala puno

   Genesis tim says:

   Poštovana gđo Paunović, Pokrajinska vlada sufinansira troškove postupka VTO sa zamravanje embriona u iznosu do 240.000 dinara ( 200.000 VTO + 40.000 zamrzavanje embriona).
   Za VTO postupak iz zamrznutog materijala, odnosno krioembriotransfer Pokrajinska vlada plaća – 100.000 dinara.

  Ivana says:

  Ja imam dve iskoriscene vto o trosku drzave,trecu sam radila o svom trosku vidim da pise da treba da imam dokaz o iskoriscene sve tri vto.Ja bi da predam za sufinansiranje Al me to pita je koci.Gde da trazim Taj papir tj.dal da trazim iz socijalne sluzbe IL od mog ginekologa?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *