Uputstvo RFZO o zamrzavanju embriona- odgovori na najčešće postavljanja pitanja

Uputstvo RFZO o zamrzavanju embriona- odgovori na najčešće postavljanja pitanja

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) postavio je na svom sajtu izmenjeno uputstvo o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO), zbog novina u vezi sa podrškom uvedenom za zamrzavanja embriona.  Na istom mestu možete da pronađete i informacije o proceduri ulaska u Nacionalni program.

Zbog velikog interesovanja parova koji su svoje poverenje za proces vantelesne oplodnje ukazali bolnici Genesis, donosimo vam najvažnije izmene i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa procesom zamrzavanja iz tog uputstva.

  • Parovi u Srbji, koji počevši od 15.juna uđu u Nacionalni program VTO moći će „višak“ embriona da zamrznu na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).
  • Pravo na zamrzavanje embriona imaju svi bračni, odnosno vanbračni partneri.
  • Na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja zdravstveni osiguranik- žena ima pravo na tri pokušaja vantelesne oplodnje do 42. godine i jedno besplatno zamrzavanje embriona.
  • Pravo da zamrznu i čuvaju svoje embrione moći će i parovi koji su imali prethodna dva pokušaja preko RFZO, s tim što će troškove odmrzavanja i embriotransfera snositi sami.
  • Parovi o trošku RFZO moći će da zamrznu 6 embriona i čuvaće se na period od pet godina.Parovi neće prolaziti nikakve posebne komisije za metodu zamrzavanja, već će predmetni postupak biti obuhvaćen redovnom procedurom za ulazak u Nacionalni program VTO.
  • Parovi u postupku BMPO popunjavaće dva posebna formulara koja se odnose na metodu zamrzavanja – BMPO6 (Izjava supružnika, odnosno vanbračnih partnera, o zamrzavanju embriona) i BMPO7 (Potvrda o zamrzavanju embriona, odnosno nezamrzavanju embriona).
  • Osiguranom licu-ženi kojoj je izdat Obrazac BMPO6 od strane RFZO, zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja postupak BMPO i koja ima dozvolu Ministarstva zdravlja za obavljanje zamrzavanja, dužna je da u elektronsku aplikaciju Fonda unese podatke da li je izvršeno zamrzavanje, broj zamrznutih embriona i u kojoj zdravstvenoj ustanovi se čuvaju embrioni.
  • Takođe, parovi popunjavaju i potpisuju Potvrdu o zamrzavanju (BMPO7), odnosno nezamrzavanju embriona. Jedan primerak zadržava zdravstvena ustanova, a drugi primerak se uručuje paru.
  • Osigurano lice -žena dužna je da prilikom prijavljivanja za naredni postupak BMPO na lekarsku komisiju matične filijale donese i obrazac BMPO7, kako bi komisija mogla da izda nov obrazac BMPO6 onim supružnicima, odnosno vanbračnim partnerima, kojima u prethodnom postupku nije izvršeno zamrzavanje.

Na portalu RFZO možete da pogledate izmenjeno Upustvo o BMPO i da pronađete sve informacije u vezi sa ulaskom u Nacionalni program BMPO- na ovom linku.

Sve o procesu zamrzavanja možete da saznate u ovom tekstu na našem portalu, a o inicijativi Genesis tima za besplatno zamrzavanje i čuvanje embriona za sve parove koji su preko Nacionalnog programa odabrali bolnicu Genesis- do momenta proširenja ugovora sa Fondom, pročitajte u ovom tekstu.

Za sva dodatna pitanja smo vam na raspolaganju putem brojeva telefona 021 549 444 ili 021 549 777, putem mejla bolnica@genesis.rs ili lično, u ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

Ostavite odgovor