Sve o uslovima za ulazak u postupak vantelesne oplodnje preko Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Sve o uslovima za ulazak u postupak vantelesne oplodnje preko Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Specijalna ginekološka bolnica Genesis potpisala je i ove godine ugovor sa Fondom za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, te pripadnici Ministarstva odbrane i Vojni osiguranici mogu da se prijave za postupak biomedicinski potpomognte oplodnje.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika finansira četiri pokušaja vantelesne oplodnje i starosna granica za žene je do 44 godine.

Ukoliko želite da proces vantelesne oplodnje radite po originalnom Genesis konceptu personalizovane VTO, donosimo vam najnovije informacije o uslovima i procedurama ulaska u postupak preko Fonda SOVO.

Ko sve ima pravo?

Uslovi koje treba da ispunjavaju žene – vojni osiguranici i supruge vojnih osiguranika osigurane kao članovi porodice kod Fonda SOVO su sledeći:

 • postoje iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti
 • do 44 godine života u momentu podnošenja zahteva i pravo na četiri pokušaja bez obzira da li su se ostvarili kao roditelji.
 • očuvana funkcija jajnika.
 • žene kod kojih je prilikom postupka BMPO obavljenog na teret Fonda, dobijeno više vitalnih embriona, embriona dobrog kvaliteta, imaju mogućnost krioprezervacije embriona.

Procedura za VTO

Prvi korak podrazumeva odlazak kod izabranog lekara specijalista ginekologije iz nadležne vojno zdravstvene ustanove (Vojnomedicinska akademija, Vojna bolnica Niš, Vojna bolnica Novi Sad i CVMU Beograd), koja daje uput da oba partnera urade sledeće analize:

ŽENA

 • Bakterije (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma).
 • HbsAg, HCV, HIV, VRDL- serologija.
 • Toxoplasma gondii, Rubella – serologija.
 • Skrining grlića (bris na Papanikolau, kolposkopija).
 • Ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom.
 • Hormonsko ispitivanje od 2 do 4 dana menstrualnog krvarenja (FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, Antimilerijan hormon – AMH), TSH, T3 i T4.
 • Opšte pripreme neposredno pred postupak: krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije.

MUŠKARAC

 • Bakterije, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma.
 • HbsAg, HCV, HIV, VRDL- serologija.
 • Spermogram i spermokulturu.

NAPOMENA:

 • Nalazi briseva i ultrazvuka važe šest meseci, osim nalaza na Chlamydiu, koji ne sme da bude stariji od dva meseca pre izlaska na Komisiju za BMPO VMA. Analize hormona važe šest meseci, a ostale analize godinu dana.
 • Ako partner – muškarac nije vojni osiguranik, analize može da obavi preko svog izabranog lekara iz oblasti opšte medicine.
 • Ukoliko laboratorije navedenih vojnozdravstvenih ustanova nisu akreditovane za određene vrste analiza koje se traže ili nisu u mogućnosti da ih sprovedu, iste će se sprovesti na osnovu uputnice nadležne vojnozdravstvene ustanove u nekoj od ustanova iz Plana mreže RFZO ili u privatnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključene ugovore.

 

Genetika cgt

KORAK 2:  Odlazak Komisiju za BMPO VMA

Zatim se par sa medicinskim nalazima i mišljenjem svog lekara upućuje na Komisiju za lečenje neplodnosti postupcima BMPO na VMA (Vojnomedicinska akademija) u Beogradu. Prilikom javljanja na lekarsku komisiju osiguranik bira zdravstvenu ustanovu u kojoj želi da obavi proces BMPO (Obrazac BMPO VMA broj 2).

Detaljnije informacije o procedurama preko Fonda SOVO možete da pogledate i na ovom linku.

KORAK 3: Ulazak u postupak VTO i šta obuhvata

Nakon pozitivne odluke Komisije, izdaje se Potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO (Obrazac BMPO VMA broj 1) i ona traje godinu dana. Taj period je vreme za koje je zdravstvena ustanova, u kojoj se obavlja postupak BMPO, obavezna da započne ovaj postupak.

NAPOMENA: Par se sa izdatom uputnicom za lečenje u civilnoj zdravstvenoj ustanovi i celokupnom medicinskom dokumentacijom javlja u izabranu ustanovu van Plana mreže RFZO na prvi konsultativni pregled radi postupka BMPO, odnosno u Fond, ako je izabrana ustanova iz Plana mreže RFZO, radi zakazivanja prvog konsultativnog pregleda radi postupka BMPO.

Postupak vantelesne oplodnje u izabranoj zdravstvenoj ustanovi obuhvata pružanje sledećih usluga:

 • preglede i pripremu pacijenata za postupke BMPO,
 • stimulaciju ovulacije,
 • monitoring ciklusa (UZ preglede i određivanje nivoa hormona),
 • aspiraciju folikula,
 • kultivaciju embriona,
 • embriotransfer.

Vojni osiguranici usluge lečenja neplodnosti  u 2019. godini mogu da ostvare i u pet državnih bolnica u Srbiji.

Sve dodatne informacije možete da dobijete pozivom na brojeve telefona 021 549 444, 021 549 777, putem mejla bolnica@genesis.rs ili lično, u ulici Uroša Predića 4 u Novom Sadu.

Ostavite odgovor