Psihološko savetovanje u procesu VTO: kako izgleda i koliko pomaže

Psihološko savetovanje u procesu VTO: kako izgleda i koliko pomaže

Kada se suočimo sa smanjenom šansom za začeće prirodnim putem, to može da predstavlja jedan od najvećih izazova u životu. Mnogi parovi, a žene češće, to dožive kao svojevrstan šok koji neminovno dovede do promene ponašanja i načina na koji je osoba do tada reagovala.

– U svojoj praksi skoro bez izuzetaka slušam izjave klijenata: “… ja više nisam ista osoba. Nekad sam bila veoma jaka, ne mogu to da podnesem, izdržim ili prihvatim”, kaže Olivera Stojšić, psiholog, saradnik Specijalne ginekološke bolnice “Genesis”.

– Osetljivost, bezvoljnost, osećanje potpune nemoći, razdražljivost, anksiozost, depresivnost, utisak da nam okolina ne pruža dovoljno podrške, samosažaljivost vrlo su česti simptomi s kojima se osobe u tim situacijama suočavaju. Pažnja im je oblično usmerena samo na problem, povlače se u sebe, izgube kontakt sa prijateljima i rodbinom, osećaju tugu, bes i krivicu, a odgovore najčešće traže u neprekidnim pretragama internet sadržaja, knjiga ili članaka posvećenim temi vantelesne oplodnje, naglašava Olivera.

Upravo to je prvi momenat kada treba otvoriti vrata psihološkog savetovališta. Podrška parovima koji su u procesu lečenja steriliteta ili u procesu vantelesne oplodnje u našoj bolnici pruža se kroz terapijski rad baziran na REBT (Racionalno emocionalno bihevoiralna terapija) principima, gde klijenti dobijaju uvid kako svojim unutrašnjim govorom i iracionalnim uverenjima sami sebe uznemiravaju.

U tom procesu oni ujedno uče i da ih preispitivanje i aktivno menjanje tih unutrašnjih rečenica i uverenja dovodi do brze i trajne pozitivne promene. To ih neminovno osnažuje i vodi većoj emocionalnoj stabilnosti.

Kako psihološko savetovanje zapravo izgleda?

Prvi susret usmeren je na redukovanje inteziteta emocije i menjanje iracionalnih (samoporažavajućih) uverenja koja ih uzrokuju. Uz pomoć REBT terapije, kroz svojevrstan razgovor, klijenti menjaju način razmišljanja, ugao iz kog sagledavaju stvari, u pravcu prihvatanja stanja u kom se nalaze i problema sa kojim su odjednom suočeni, a to je prvi korak ka rešavanju tog ili bilo kog drugog izazova, naglašava Stojšićeva.

U terapijskom procesu osoba prolazi kroz tri etape, kroz sticanje tri uvida. Prvi je da nisu stvari same po sebi uzroci ljudske patnje, već način na koji ih ljudi tumače. Naša osećanja i ponašanje ne izazivaju prošli ili sadašnji aktivirajući događaji već iracionalna uverenja u vezi sa njima.

Drugi uvid je da do promene dolazi kada misli koje uzrokuju emocionalne probleme, zamene racionalnim mislima.

Poremećaji u emocionalnom funkcionisanju ne traju ni pola sata, ni deset minuta i ne javljaju se samo kad su aktivirajući događaji prisutni, već kad se jednom ustoliče, traju po nekoliko meseci. Oni su posledica kontinuirane samoindoktrinacije štetnim mislima. Ako se marljivo i istrajno suprostave svojim uverenjima imaće šanse da ih promene i postanu manje uzmemireni i emocionalno stabilni. To je treći uvid koji parovi stiču terapijskim radom, zaključuje Olivera. Ona ističe da je najvažnije da osoba prepozna emocionalane probleme kao značajne blokade i da se tako motiviše da ih reši.

Koliko je potrebno poseta tokom procesa?

Ono što REBT terapiju razlikuje od ostalih psihoterapijskih pravaca jeste psihoedukativan karakter, odnosno osposobljavanje klijenta da što pre postane sam sebi dobar terapeut. Ne troši se mnogo vremena na ukazivanje kako je došlo do poremećaja u načinu razmišljanja, već se naglasak stavlja na to kako održava svoje poremećeno emocionalno stanje, kaže Olivera i dodaje da do promene dolazi kada se klijent fokusira na procese koji u sadašnjosti održavaju problem, a ne na one koji su možda doveli do njegovog razvoja mnogo godina ranije. Ipak, to ne znači da se u kognitivnoj terapiji umanjuje značaj prošlih iskustava i nesvesnih procesa u razvoju problema.

Potrebno je 5 – 10 susreta kako bi se savladala REBT tehnika, a zatim kada se jednom konstruišu korisna i samopomažuća uverenja potrebno je da ih osoba sama sebi govori i ponavlja i istovremeno ima osećanja, ponašanja i zaključke koja su u skladu sa tim uverenjem, kaže Olivera.

Koliko je važno da savetovanju prisustvuje par, a ne samo supruga?

– Često se u svojoj praksi susrećem sa podržavajućim partnerima, sa zdravom životnom filozofijom u odnosu na situaciju u kojoj se par našao. Njihovi partneri ih prepoznaju kao takve ali na žalost partner nije dovoljan autoritet da utiče na njih. Na terapiji je akcenat na emocionalnoj odgovornosti pojedinca kako će da se oseća i ponaša, tako da se ne neguje zavisnički odnos između partnera, već sopstvena emocionalna odgovornost. Prisustvo partnera nije neophodno, ali je podrška partnera poželjna kao i informisanost o samoj terapiji.

Zašto se ponekad javlja otpor parova da se jave na tu vrstu konsultacije?

– Jedan od razloga je verovanje da sami mogu da se izbore sa emocionalnim blokadama gde se često stihijski produbljuje i prolongira njihova patnja. Ponekad je prepreka nedovoljna informisanost o tome kako zapravo funkcioniše psihoterapija, usled čega se formiraju predrasude o odlasku kod psihoterpeuta. Takođe, usled mnogobrojnih troškova VTO, prioritet se daje samom lečenju. Međutim, pridavanje potrebne pažnje mentalnom, emotivnom i duhovnom zdravlju može puno da doprinese bržem ostvarenju želje za potomstvom, kao i smanjenju ukupnih troškova lečenja, zaključuje Olivera.

Naši bližnji u želji da pomognu često tokom procesa govore da će sve biti u redu. Ne shvatajući koliko time apostrofiraju potencijalni neuspeh kao “strašan”. Terapija pomaže osobi da čak i takav ishod shvati, prihvati, da nauči da ga podnese i da iz tog iskustva nauči da prebrodi svaku frustraciju. Da i nakon nje sebe pozitivno vrednuje, sve što već ima, kao i da uspe da vidi moguće opcije.

Sve dodatne informacije o radu našeg psihološkog savetovališta,, o slobodnim terminima u kojima možete zakazati Vaš pregled, možete dobiti na brojeve telefona bolnice: +381 21 549 444, +381 21 549 777, +381 60 549 444 1.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *